Projekty

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej realizujemy wiele interesujących projektów, dzięki którym studenci rozwijają nie tylko umiejętności językowe, lecz także:

  • zdobywają doświadczenie w pracy zespołowej (również w międzynarodowym środowisku),
  • uczą się kreatywnego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów i elastyczności oraz
  • doskonalą swoje umiejętności organizacyjne.

A soft skills i znajomość kilku języków obych są dziś dużymi atutami, które dają naszym absolwentom przewagę na rynku pracy.


Projekty krajowe:

Projekt "Wielojęzyczność uczniów".
ILS ściśle współpracuje z dwoma placówkami dydaktycznymi wspierającymi nauczanie immersyjne. Pierwszą z nich jest Dwujęzyczne Przedszkole Polsko-Niemieckie „Ene due Rabe”, a drugą Szkoła Podstawowa im. T. Działyńskiego w Poznaniu, w której klasy pierwsze  zostały objęte programem wielojęzyczności. Dzieci tych klas zanurzane są w język niemiecki w tzw. świetlicy językowej a  języka angielskiego uczą się  w sposób tradycyjny, w ramach lekcji szkolnych. Nauczyciele dzieci wywodzą się także z ILS. Są to Joanna Wypusz, Anna Marko i Aleksandra Putowska. Kierownikiem projektu z ramienia ILS jest dr Małgorzata Bielicka. Projekt realizowany jest w Zakładzie Badań nad Wielojęzycznością prowadzonym przez prof. Aldonę Sopatę. Od 2011 w ILS przeprowadzane są intensywne badania nad metodą immersji. Głównymi celami badania jest określenie kompetencji dzieci w zakresie słuchania i mówienia w języku niemieckim, obserwacja problemów związanych z dwujęzycznym charakterem placówek dydaktycznych oraz opisanie roli nauczyciela języka obcego, tym samych  badanie zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy metoda immersji na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w warunkach polskich, jest metodą możliwą do realizacji w sposób systemowy.  

Projekty międzynarodowe:

 

RADAR - Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism (2014-2016)

Erasmus Intensywny „Tracing European Space / Europäischer Alltag: Sprachen, Kulturen und Identitäten erkennen” (2014)

Powstanie Warszawskie: wspólne poszukiwanie śladów po 70 latach (2014)

E-Tandem (2013/2014)

MEMODICS D-PL: „Kulturdidaktische Modellbildung. Deutsch-Polnische Erinnerungsorte” (od 2013)

MEMODICS: „Cultural encounters revisted – the didactic surplus of sites of memory in foreign language teaching” (od 2012)

Centre for Literary and Intercultural Studies (od 2012)

Glottodydaktyka kiedyś, dziś i jutro (2012)

Object omission in child Polish and Ukrainian – Pominięcie realizacji dopełnienia w ontogenezie języka polskiego
 
i ukraińskiego (od 2011)

Europa Moją Szkołą – Europe Meets School (od 2011)

Interkulturelles Lernen im DaF-Unterricht Nauczanie interkulturowe na lekcjach języka niemieckiego jako obcego (od 2010)

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe