„Interkulturelles Lernen im DaF-Unterricht“ - „Nauczanie interkulturowe na lekcjach języka niemieckiego jako obcego”

Koordynator: Uniwersytet w Wiedniu
 
Opis projektu

W ramach działalności jako wykładowca na Uniwersytecie w Wiedniu mgr Nadja Zuzok zajmuje się od 2010 roku przekazywaniem treści interkulturowych i ich dydaktyzacją. 

W trakcie prowadzonych przez nią seminariów blokowych studenci, bazując na aktualnych teoriach, tworzą również sami ćwiczenia, które mogą potem zastosować  jako nauczyciele na lekcjach języka niemieckiego jako obcego. 

Podczas zajęć tworzone są zadania, z których w przyszłości będą mogli korzystać inni nauczyciele języków obcych. Powstający obecnie zbiór zadań może być traktowany jako pomoc na zajęciach, których punkt ciężkości dotyczy aspektów interkulturowych.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe