"Object omission in child Polish and Ukrainian – Pominięcie realizacji dopełnienia w ontogenezie języka polskiego i ukraińskiego"

Partner: Uniwersytet Tromsø, Norwegia
 
Opis projektu
 
Celem projektu jest badanie porównawcze ontogenezy języka polskiego i ukraińskiego, a w szczególności analiza zagadnienia pominięcia realizacji dopełnienia przez dzieci przyswajające język polski z jednej strony i ukraiński z drugiej strony. W projekcie uczestniczą badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Tromso w Norwegii. Dotychczasowe wyniki badań przedstawione zostały na szeregu międzynarodowych konferencji: Annual Meeting of the Linguistics Association of Great Britain (LAGB) w SOAS, London, UK, sierpień 2013; Generative Approaches to Language Acquisition (GALA), Oldenburg, Niemcy, wrzesień 2013; Colloque international – L’acquisition des expressions référentielles: perspectives croisées (AERef), Uniwersytet Sorbonne, Paryż, październik 2013.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe