„Europa Moją Szkołą – Europe Meets School”

Opis projektu
 
Program „Europa Moją Szkołą – Europe Meets School” powstał w 2011 roku jako polski odpowiednik realizowanego w Niemczech programu „Europa macht Schule”. Głównym celem projektu jest zmotywowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w wymianie międzynarodowej.
 
Zapraszamy studentów i studentki przede wszystkim z Europy, ale także z innych części świata, którzy studiują w Polsce w ramach wymiany międzyuczelnianej, do odwiedzenia polskich szkół. Razem z nauczycielami i uczniami studenci tworzą projekt dotyczący ich ojczystego kraju. Mając do dyspozycji 2-5 godzin lekcyjnych, przedstawiają własną kulturę, historię czy aktualną sytuację społeczno-polityczną. Temat projektu jest dowolny, wynika ze współpracy studentów z nauczycielami i uczniami – powinien być rezultatem obustronnego zainteresowania uczestników i równocześnie realizować założenia podstawy programowej. Wybrane zagadnienie powinno być przedstawione w sposób kreatywny i niestandardowy (np. poprzez non-formal education), tak by uczniowie mogli aktywnie współtworzyć spotkanie.
 
Projekt pomyślany jest jako dopełnienie pobytu zagranicznych studentów w Polsce – stają się oni mini-ambasadorami własnego kraju za granicą. Otwiera ich na rzeczywistość pozauniwersytecką i pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami miasta. Dzięki temu mogą oni jeszcze intensywniej poznać Polskę i w praktyce przyczyniają się do rozwoju dialogu międzykulturowego. EMS wzbogaca jednocześnie program szkolny o ciekawą europejską perspektywę. Daje on szansę uczennicom i uczniom do poznania innego europejskiego kraju w bezpośredni i kreatywny sposób oraz konfrontuje ich z językiem obcym i native speakerami. Program poszerza ich horyzonty myślowe, pozytywnie wpływa na światopogląd i wzbudza chęć do samodzielnego wyjazdu za granicę. 
 
Do tej pory odbyły się trzy edycje projektu, w których wzięło udział 19 uczestników z całego świata (m.in. z Niemiec, Austrii, Egiptu, Kanady, Łotwy, Hiszpanii, Portugalii, Uzbekistanu, Korei Południowej i Indonezji), 12 szkół z Poznania i Wielkopolski (m.in. w Środzie Wielkopolskiej, Opalenicy i Zaniemyślu). Za koordynację projektu odpowiadają Anna Błażejewska, Katarzyna Kończal i Joanna Wypusz. Wspomaga ich zespół aktywnych wolontariuszy. 
 
 
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: www.europamojaszkola.pl
 
oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/ems.polska.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe