REKRUTACJA STUDIA LICENCJACKIE 2019/2020

Prowadzimy rekrutację na następujące studia:

Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyćna każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.

LINGWISTYKA STOSOWANA Z WIODĄCYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM 

Lingwistyka stosowana to kierunek filologiczny, na którym studiuje się intensywnie dwa języki obce,a trzeciego uczy się jako lektoratu (w mniejszym wymiarze godzin). Około połowa zajęć to zajęcia z praktycznej nauki języka obcego. Druga połowa to przedmioty dotyczące samego języka, takie jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, lingwistyka tekstu i dyskursu, kompozycja i redakcja tekstów czy też przedmioty związane z kulturą i literaturą danego obszaru językowego.Od drugiego roku studenci mają także zajęcia specjalizacyjne (przygotowujące do tłumaczenia lub nauczania języków obcych). Na naszej lingwistyce językami wiodącymi są niemiecki i angielski, a w ramach lektoratów można uczyć się hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego albo włoskiego.
Praktycznie każdy student ma możliwość studiowania przez semestr lub dwa za granicą w ramach programu Erasmus. Dla naszych studentów mamy blisko 100 miejsc na uniwersytetach w całej Europie (w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Turcji, na Słowacji).
Absolwenci lingwistyki stosowanej, którzy ukończyli specjalizację glottodydaktyczną, mogą pracować jako nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej, a wszyscy absolwenci mogą pracować w prywatnych szkołach językowych oraz jako tłumacze języka niemieckiego i angielskiego. Bardzo często znajdują też zatrudnienie w wielonarodowych korporacjach, gdzie pracują w różnych działach. Nasi absolwenci pracują także w wydawnictwach, na uczelniach w kraju i za granicą oraz w instytucjach państwowych.


Czego będziecie się uczyć przez 3 lata? (program obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020).
 
Grupy z wiodącym językiem niemieckim:
 
·         w sumie 510 godzin niemieckiego i 420 godzin angielskiego
·         120 godzin trzeciego języka obcego
·         240 godzin zajęć językoznawczych
·         zajęciaz literatury, kultury krajów niemieckiego i angielskiego obszaru językowego i  i filozofii
·         zajęcia specjalizacyjne: od 330 godzin (specjalizacja translatoryczna) do 570 (specjalizacja glottodydaktyczna)
·         150 godzin praktyki zawodowej
·         przedmioty do wyboru (zajęcia z literatury, filmu, kultury, języka internetu)
 
Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.
LINGWISTYKA STOSOWANA  Z WIODĄCYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIM OD PODSTAW
 

Lingwistyka stosowana to kierunek filologiczny, na którym studiuje się intensywnie dwa języki obce, a trzeciego uczy się jako lektoratu (w mniejszym wymiarze godzin). Około połowa zajęć to zajęcia z praktycznej nauki języka obcego. Druga połowa to przedmioty dotyczące samego języka, takie jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, lingwistyka tekstu i dyskursu, kompozycja i redakcja tekstów czy też przedmioty związane z kulturą i literaturą danego obszaru językowego.Od drugiego roku studenci mają także zajęcia specjalizacyjne (przygotowujące do tłumaczenia lub nauczania języków obcych). Na specjalizacji asystent językiem wiodącym jest język angielski, a język niemiecki nauczany jest od podstaw.W ramach lektoratów można uczyć się hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego albo włoskiego.
Praktycznie każdy student ma możliwość studiowania przez semestr lub dwa za granicą w ramach programu Erasmus. Dla naszych studentów mamy blisko 100 miejsc na uniwersytetach w całej Europie (w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Turcji, na Słowacji).
Wszyscy absolwenci mogą pracowaćw prywatnych szkołach językowych oraz jako tłumacze języka niemieckiego i angielskiego. Bardzo często znajdują też zatrudnienie w wielonarodowych korporacjach, gdzie pracują w różnych działach. Bardzo często dla pracodawcy najważniejsza jest właśnie znajomość języków obcych, bo dużo łatwiej jest nauczyć kogoś zadań i programów wykorzystywanych w danym dziale firmy niż właśnie języka. Nasi absolwenci pracują także w wydawnictwach, na uczelniach w kraju i za granicą oraz w instytucjach państwowych.

Czego będziecie się uczyć przez 3 lata? (program obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020).
 
Grupy z wiodącym językiem angielskim, bez znajomości języka niemieckiego:
·         w sumie 750 godzin języka niemieckiego i 510 godzin języka angielskiego.
·         120 godzin trzeciego języka obcego
·         210 godzin zajęć językoznawczych
·         180 godzin zajęć z tłumaczenia pisemnego
·         150 godzin praktyki zawodowej
·         zajęcia z literatury i kultury
·         przedmioty do wyboru (zajęcia z literatury, filmu, kultury, języka internetu)
 
Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.
 
LINGWISTYKA KOMPUTEROWA

Co krok stykamy się z różnymi formami zasobów językowych: tradycyjnymi tekstami drukowanymi, cyfrowymi na różnych typach nośników elektronicznych, z nagraniami wypowiedzi mówionych lub materiałami filmowymi przedstawiającymi komunikację językową, a przechowywanymi w archiwach, bibliotekach i repozytoriach. Powstają one nie tylko na uczelniach i w instytucjach zajmujących się archiwizacją danych. Tworzą je również firmy związane z przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, w tym najwięksi udziałowcy rynku informatycznego i medialnego. Znajdują one zastosowania jako bazy wiedzy specjalistycznej, w systemach rozpoznawania i syntezy mowy, w rozpoznawania mówców, jak i w badaniach marketingowych, w analizach mediów i w wielu innych obszarach. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o języku z umiejętnością posługiwania się komputerowymi narzędziami jego przetwarzania i analizy. Nasi studenci zdobędą podstawy wiedzy o języku naturalnym i o tym, jak mechanizmy przetwarzania językowego funkcjonują u człowieka. Dowiedzą się, jak wydobywać informację z repozytoriów i korpusów, jakimi środkami przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione, a także towarzyszącą mowie gestykulację. Nauczą się projektować systemy dialogowe, zrozumieją jak działa synteza i rozpoznawanie mowy i mówców. Staną się wykształconymi humanistami o szerokich horyzontach, którzy ze swobodą będą potrafili się poruszać w sferze technologii języka.

 
Czego będziecie sięuczyć przez 3 lata?

·         390 godzin zajęć z lingwistyki komputerowej i przetwarzania języka (m. in. systemy pisma, analiza języka mówionego, podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka mówionego, analiza danych językowych)
·         660 godzin języka angielskiego, 300 godzin języka niemieckiego, 120 godzin trzeciego języka
·         270 godzin zajęć z językoznawstwa
·         240 godzin zajęć do wyboru (np. filozofia języka, psychologia komunikacji, analiza gestów)
·         150 godzin praktyk
 
Listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, będzie dostępna niedługo w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.


 

OCENY BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI
LINGWISTYKA STOSOWANA


TRYB I (nowa matura, IB) TRYB II (stara matura)
Przedmiot poziom waga przedmiot waga
j.polski (pisemny) podstawowy 0,1 j. polski (pisemny) 0,3
rozszerzony 0,3
język obcy nowożytny
(pisemny)
podstawowy 0,3 język obcy nowożytny
 
0,7
rozszerzony 0,5
język obcy nowożytny (ustny)
 
  0,2
 
   

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom –dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej:0-100.
Od wszystkich kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomośćjęzyka niemieckiego i angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1) w grupach z wiodącym językiem niemieckim, a w grupach z wiodącym językiem angielskim i językiem niemieckim od podstaw wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).

LINGWISTYKA KOMPUTEROWA
 

TRYB I (nowa matura, IB) TRYB II (stara matura)  
Przedmiot poziom waga przedmiot waga
pierwszy język obcy nowożytny (ustny)   0,2 język obcy nowożytny
 
0,7
pierwszy język obcy nowożytny
(pisemny)
rozszerzony 0,5
jeden przedmiot do wyboru*    
drugi język obcy nowożytny (ustny)   0,1 drugi przedmiot 0,3
drugi język obcy nowożytny
(pisemny)
rozszerzony 0,2    
matematyka lub język ojczysty mniejszości narodowych lub historia lub geografia        
* W przypadku wskazania języka obcego nowożytnego jako przedmiotu do wyboru, jako pierwszy język obcy bierze siękorzystniejszy dla kandydata. W przypadku drugiego języka obcego nowożytnego uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części ustnej i pisemnej    

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom –dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej:0-100.

Od wszystkich kandydatów, którzy podlegająpostępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomośćjęzyka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1)


FAQs (wkrótce)

Pytania proszę wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytanie 1: Chcę starać się o przyjęcie na lingwistykę stosowaną z zaawansowanym niemieckim i na lingwistykę stosowaną z zaawansowanym angielskim. Czy muszę wnieść dwie opłaty?
Odpowiedź: Tak, opłatę rekrutacyjną wnosi się za zapis na każdy kierunek/specjalność studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów.

Pytanie 2: Kiedy zaczyna się i kończy rekrutacja?
Odpowiedź: Rekrutacja zaczyna się 1 czerwca 2019 r. Data zakończenia pierwszego naboru jeszcze nie została ustalona. W ubiegłym roku akademickim rekrutacja trwała do 10 lipca, a wyniki były 13 lipca.

Pytanie 3: Ile trzeba było mieć punktów w zeszłym roku, że dostać się na lingwistykę stosowaną?
Odpowiedź: Lingwistyka stosowana z zaawansowanym niemieckim:
I etap – 71.80

II etap – 65.30
Lingwistyka stosowana z zaawansowanym angielskim:
I etap – 84.40
II etap – 76.10
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe