„Powstanie Warszawskie: wspólne poszukiwanie śladów po 70 latach”

Koordynator projektu: Uniwersytet Marburg
 
Partnerzy: ILS Poznań (prof. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, dr Paweł Rybszleger), Muzeum Powstania Warszawskiego

Strona WWW projektu: http://ils.amu.edu.pl/Powstanie_Warszawskie/
 
Opis projektu:
 
Polsko-niemiecki projekt studentów i wykładowców Uniwersytetu Phillipsa, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Muzeum Powstania Warszawskiego, odbywa się jako wspólne seminarium w semestrze letnim 2014 w miejscu pozauczelnianym w Warszawie. Uczestnicy po stronie niemieckiej to studenci na kierunkach nauczycielskich różnych specjalności, po stronie polskiej – studenci ostatnich lat specjalizacji lingwistyka stosowana (ze znajomością języka niemieckiego na poziomach B2-C1). Po wprowadzających wykładach uznanych ekspertów i świadków tamtych czasów studenci mają za zadanie stworzyć niemiecko-polskie materiały dydaktyczne online (podcasty, videocasty, gry dydaktyczne online, webquesty, wikis itp.), związane tematycznie z Powstaniem Warszawskim i później udostępnione szerszej publiczności. Przygotowanie jak i związane z refleksją utrwalanie procesu pracy następuje w ścisłej współpracy z obydwoma uniwersytetami. Poprzez projekt wspieramy zarówno proces wspólnego uczenia się, polegający na kreatywnym i samodzielnym opracowaniu różnych tematów, jak i rozwój umiejętności empatii, możliwy dzięki spojrzeniu na problem z różnych perspektyw.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe