MEMODICS D-PL: „Kulturdidaktische Modellbildung. Deutsch-Polnische Erinnerungsorte”

Kierownictwo: Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów
 
Opis projektu
 
Dwustronny projekt polsko-niemiecki, którego celem jest wykorzystanie koncepcji polsko-niemieckich miejsc pamięci w dydaktyce języków obcych oraz w obcojęzycznej dydaktyce kultury (w odniesieniu do języka niemieckiego jako obcego w Polsce oraz języka polskiego jako obcego w Niemczech). Istotą projektu jest opracowanie i zweryfikowanie konkretnych modeli zajęć z niemieckimi i polskimi studentami. Projekt jest częścią MEMODICS: Cultural Encounters revisited i jest dofinansowany m.in. przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe