Studia doktoranckie

Szczegółowe informacje dotyczące studiów doktoranckich, w tym m.in. zasady rekrutacji na studia doktoranckie, aktualny regulamin studiów doktoranckich, program studiów, znajdują się:

- na stronie Wydziałowego Studium Doktoranckiego
- na portalu doktoranta
- na stronie Samorządu Doktorantów UAM.

Strona dotycząca szkoleń dla młodych naukowców: http://www.poldoc.pl/
 

 

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe