Seminaria licencjackie - studia licencjackie

Seminaria_licencjackie 2019/2020 (język wiodący: niemiecki, język drugi - angielski)

Seminaria_licencjackie 2019/2020 (język wiodący: angielski, język drugi - niemiecki)

Proseminarium
II rok sem I 2019/2020 (język wiodący: angielski, język drugi - niemiecki)

Proseminarium II rok sem II
2019/2020 (język wiodący: angielski, język drugi - niemiecki)


Proseminarium III rok sem I  2019/2020 (język wiodący: angielski, język drugi - niemiecki)

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe