Praktyki studenckie - studia magisterskie niestacjonarne

Praktyki nauczycielskie

Praktyki nauczycielskie stanowią integralną część studiów w ramach specjalizacji glottodydaktycznej. Celem praktyk nauczycielskich jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zapoznanie studenta z wymaganiami stawianymi nauczycielom. W ten sposób praktyki ułatwiają pierwsze kroki stawiane w zawodzie nauczyciela.

Na każdym poziomie studiów studenci są zobowiązani do przeprowadzenia praktyk pedagogicznych oraz dydaktycznych. Miejsce praktyk studenci wybierają samodzielnie. Po uzyskaniu pozwolenia od dyrektora szkoły na odbycie praktyk, studenci uzgadniają ich termin z opiekunem praktyk na terenie szkoły; w przypadku praktyki pedagogicznej z psychologiem lub pedagogiem szkolnym, natomiast przy realizacji praktyki dydaktycznej z nauczycielem języka niemieckiego.

Nad przebiegiem praktyki czuwa także opiekun z ramienia Instytutu. Na studiach magisterskich niestacjonarnych jest nim dr Gabriela Gorąca-Sawczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Studenci mogą także odbywać praktyki za granicą w ramach programu ASTSYTENTURA COMENIUSA.

Studia uzupełniające magisterskie

Praktyki obejmują 30 godzin praktyk pedagogicznych oraz 120 godzin praktyk dydaktycznych z języka niemieckiego. Praktyki na poziomie SUM są realizowane w gimnazjach oraz szkołach średnich.

Zanim student rozpocznie praktykę, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem praktyk, w którym dokładnie zostały opisane warunki, wymagane dokumenty, liczba godzin w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Dokumenty wypełnione i podpisane przez nauczyciela z ramienia szkoły, które należy dostarczyć opiekunowi praktyk w Instytucie po odbytej praktyce to:

  Umowa (3 egzemplarze)

  Rachunek (2 egzemplarze)

  Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM (1 egzemplarz)

albo

  Oświadczenie nauczyciela - opiekuna o rezygnacji z honorarium.

Zaliczenie praktyki (z oceną) wystawiane jest na podstawie sprawozdania, opinii nauczyciela-opiekuna z oceną, konspektów, wypełnionego dzienniczka praktyk, które student dostarcza po odbytych praktykach (zob. regulamin praktyk).

Termin realizacji praktyki jest określony w programie studiów i przypisany do konkretnych semestrów.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe