Drugie spotkanie grupy roboczej projektu TRAILs

W dniach 14-15.03.2019 roku odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej projektu TRAILs, w której wraz z naukowcami z Francji, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii brały udział także przedstawicielki Instytutu Lingwistyki Stosowanej – dr Joanna Kic-Drgas i dr Joanna Woźniak. Gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania projektu współpracy międzynarodowej TRAILs był Wydział Filozofii i Literatury Uniwersytetu w Cadiz. TRAILs (LSP Teacher Training Summer School) to międzynarodowy projekt zatwierdzony w ostatnim wezwaniu Eramus + (lipiec 2018 r.). Jest częścią inicjatywy unijnej mającej na celu współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (KA2), a dokładniej w linii 203 dotyczącej partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego (KA203). Celem projektu jest przygotowanie i zorganizowanie we wrześniu 2020 w Zagrzebiu szkoły letniej dla przyszłych jak i obecnych nauczycieli języków obcych do celów zawodowych.

Następne spotkanie konsorcjum odbędzie się w Poznaniu w październiku bieżącego roku, a kalendarz działań na rzecz rozwoju projektu potrwa do września 2020 roku.

 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe