CEEPUS czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich

 
Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich jest ciągle mało znany i niedoceniany wśród studentów pozostając w cieniu popularnego Erasmusa. Tymczasem jest on ciekawą i konkurencyjną alternatywą. Jest on atrakcyjny przede wszystkim dla tych studentów, którzy chętniej niż na Berlin, Londyn czy Paryż patrzą na serbski Belgrad, macedońskie Skopije czy słoweński Koper. Możliwość wyjazdu stypendialnego właśnie do takich państw jak Bośnia i Hercegowina, Mołdawia czy Albania jest tym, co wyróżnia CEEPUS spośród innych wymian studenckich.
 
Założenia programu
           
W chwili obecnej sygnatariuszami CEEPUS II są: Albania, Austria, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Mołdawia.
 
Program CEEPUS został ustanowiony w celu:
·           tworzenia sieci współpracy międzyuczelnianych
·           umożliwiania wyjazdów stypendialnych na staże krótkoterminowe, studia semestralne oraz praktyki
·           organizowania seminariów oraz kursów językowych i specjalistycznych
 
Kooperacja państw opiera się na tak zwanej współpracy bezdewizowej co oznacza, iż każde z nich pokrywa koszy podróży swoich studentów do uczelni goszczących oraz koszty pobytu studentów zza granicy na uczelniach krajowych. Sieci współpracy tworzone są pomiędzy uniwersytetami państw-sygnatariuszy i w każdym z nich wyznaczany jest koordynator współpracy, który zajmuje się sprawami stypendystów wyjeżdżających oraz przyjeżdżających do danego uniwersytetu.
 
Od 2013 r. Instytut Lingwistyki Stosowanej jest członkiem sieci CEEPUS „TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation” (CIII-SI-0711-04-1516).
 
Sieć TRANS została powołana w celu rozwijania i pogłębiania współpracy w zakresie studiów translatorycznych i interkulturowych. Naszymi partnerami są:

Uniwersytet w Mariborze (Słowenia – koordynator sieci TRANS)
Uniwersytet w Innsbrucku (Austria)
Uniwersytet w Rijece (Chorwacja)
Uniwersytet w Belgradzie (Serbia)
Uniwersytet w Nitrze (Słowacja)
Uniwersytet w Skopje (Macedonia)
Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach (Czechy)
Nowy Bułgarski Uniwersytet w Sofji (Bułgaria)
Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)
Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja)
Uniwersytet w Osijeku (Chorwacja)
Uniwersytet w Timisoarze (Rumunia)
Uniwersytet w Koprze (Słowenia)

 
 
Stypendia CEEPUS dla studentów ILS w ramach sieci TRANS (od 1 do 4 miesięcy)
 
Uczestnictwo w sieci oznacza, że ILS otrzymuje dla swoich studentów i wykładowców co roku gwarantowaną pulę stypendiów. W maju każdego roku otrzymujemy informacje, jakie miejsca stypendialne zostały przydzielone ILS przez Krajowe Biuro Programu CEEPUS. Informację o dostępnych miejscach stypendialnych, wraz z terminem aplikacji zamieszczamy każdorazowo na stronach internetowych ILS. W chwili obecnej dysponujemy następującymi miejscami dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich:

Uniwersytet wysokość stypendium termin aplikacji
Uniwersytet w Mariborze (Słowenia)
(specjalizacja: translatoryka)
3 miesiące
€ 286 miesięcznie, dodatkowo zakwaterowanie na koszt Uniwersytetu w Mariborze, zniżka na obiady w stołówce studenckiej i komunikację miejską
zwrot kosztów podróży koleją, 2. klasą (lub innym środkiem transportu, jeśli cena nie przekracza ceny biletu kolejowego)
do 30 października 2015 r. przez portal CEEPUS
www.ceepus.info
Uniwersytet w Rijece, Chorwacja
(specjalizacja: translatoryka)
2 miesiące
1300 kun chorwackich miesięcznie, zakwaterowanie na koszt Uniwersytetu w Rijece, zniżka na obiady w stołówce
zwrot kosztów podróży koleją, 2. klasą (lub innym środkiem transportu, jeśli cena nie przekracza ceny biletu kolejowego)
do 30 października 2015 r. przez portal CEEPUS
www.ceepus.info

Stypendia CEEPUS dla studentów ILS – szkoła letnia z zakresu translatoryki (2 miejsca)
 
W 2016 r. w Sofii (Bułgaria) odbędzie się 4. edycja szkoły letniej sieci TRANSkulturelle Translation und Kommunikation. Przez tydzień studenci wszystkich szkół wyższych zrzeszonych w sieci (każdorazowo 2 studentów z każdego ośrodka) uczestniczą w wykładach, seminariach i ćwiczeniach z zakresu szeroko pojętej translatoryki. W trakcie pobytu przewidziany jest też bogaty program kulturalny i krajoznawczy.
 
Przybliżony termin: 01.09.2016-07.09.2016 r. (termin może ulec zmianie)
 
Informacja o możliwości ubiegania się o 2 miejsca stypendialne pojawi się na przełomie stycznia i lutego 2016 r. po opcji uruchomienia aplikacji przez stronę internetową CEEPUS.
 
Zobacz program i uczestników wcześniejszych szkół letnich CEEPUS współorganizowanych przez ILS
Szkoła letnia w Mariborze (Słowenia)
Szkoła letnia w Rijece (Chorwacja)
 
Jak aplikować?
 
Studenci ILS zainteresowani wyjazdem powinni się zarejestrować na oficjalnej stronie programu CEEPUS i wypełnić zamieszczoną tam aplikację. Cały proces rekrutacji odbywa się w języku angielskim. Termin aplikowania na wyjazd w semestrze letnim upływa 30 października. UWAGA! Studenci korzystający z ww. miejsc gwarantowanych dla sieci TRANS zaznaczają w procesie aplikacji, że należą do sieci TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation” (CIII-SI-0711-04-1516)
W przypadku gdy aplikacja zostanie zaakceptowana, osoba ubiegająca się o wyjazd powinna otrzymać dokument poświadczający o otrzymaniu stypendium ("Letter of Award"), a także wszelkie informacje dotyczące pobytu w placówce goszczącej. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów należy je zaakceptować potwierdzając tym samym chęć wyjazdu, co jest bezwzględnym warunkiem ostatecznego przyznania stypendium.

 
Stypendia CEEPUS Freemover
 
Polskie Biuro CEEPUS co roku ogłasza nabór na stypendia w ramach puli "freemover" w krajach członkowskich Programu CEEPUS. Są to stypendia dla studentów nie będących członkami sieci Programu CEEPUS (czyli przyznawane poza pulą gwarantowanych stypendiów dla sieci TRANS).
 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS.
 
Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.
 
Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.
UWAGA: ILS nie pośredniczy w ubieganiu się o stypendia z puli FREEMOVER!
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe