Polsko-niemiecki kurs tandemu elektronicznego między Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Technicznym w Darmstadt składa się z zajęć językowych prowadzonych w czasie rzeczywistym po stronie polskiej i niemieckiej w semestrze zimowym 2013/14. Po stronie polskiej uczestnikami projektu są studenci pierwszego i drugiego roku Lingwistyki Stosowanej z językiem niemieckim jako pierwszym językiem obcym na poziomie B1/B2, po stronie niemieckiej to studenci różnych kierunków studiów uczący sie języka polskiego jako obcego na poziomie A1+/B1/B1+ (wg GER). Cotygodniowe zajęcia odbywają się w salach komputerowych przy zastosowaniu platformy Moodle 2.3 i programu Adobe Connect. W ramach pracy projektowo-tandemowej studenci tworzą i prezentują własne wideocasty pt. „Wirtualny spacer po mieście“.

Der deutsch-polnische E-Tandemkurs zwischen der Adam Mickiewicz Universität Posen und der Technischen Universität Darmstadt ist ein gemeinsamer Sprachkurs, der in der Echtzeit auf der polnischen und auf der deutschen Seite im Wintersemester 2013/14 durchgeführt wird. Die Teilnehmer auf der polnischen Seite sind Studierende des ersten und zweiten Studienjahres im Fachbereich Angewandte Linguistik mit Deutsch als erste Fremdsprache auf der Stufe B1/B2 (GER), auf der deutschen Seite sind das Studierende diverser Studiengänge, die Polnisch als Fremdsprache auf dem Niveau A1+/B1/B1+ lernen. Der wöchentliche Unterricht findet zur gleichen Zeit auf beiden Seiten in einem Computerraum statt, mit Anwendung der Lernplattform Moodle 2.3 und des Programms Adobe Connect. Im Rahmen des Tandemprojekts werden eigene Videopodcasts zu einem der Schwerpunkte des Themas: "Virtueller Spaziergang durch die Stadt" erstellt und präsentiert.