Projektverlauf

Das Gesamtprojekt „E-Tandem“ wird in drei Phasen unterteilt:

- Vorbereitungsphase (einführende Präsenzveranstaltungen, in denen allgemeine Hinweise zum Kursaufbau und zum Tandemlernen vermittelt werden)

- Durchführungsphase (Tandem- und Präsenzphasen, in denen Aufgaben bearbeitet und Ergebnisse vorgestellt werden)

- Evaluationsphase (Nachbereitung und Reflexion über den Lern- und Arbeitsprozess in den einzelnen Tandems sowie die Evaluation des gesamten Tandemkurses). 


Przebieg projektu

Projekt składa się z trzech części:

wprowadzenie (zajęcia w grupie wprowadzające w tematykę projektu, których celem jest przekazanie ogólnych informacji dot. przebiegu pracy projektowej jak i pracy w tandemie)

realizacja (zajecia w grupie i w tandemie, w trakcie których studenci opracowują poszczególne zadania projektowe oraz prezentują i omawiają wyniki dotychczasowej pracy)

ewaluacja (refleksja nad własnym procesem uczenia się w poszczególnych tandemach jaki i ewaluacja końcowa kursu e-tandemowego).