prof. UAM dr hab. Czesława Schatte

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne stanowisko i funkcje

profesor senior,

członek Rady ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Podstawowe dziedziny badań naukowych

językoznawstwo niemieckie, gramatyka kontrastywna niemiecko-polska, frazeologia, lingwistyka tekstu

Pobyty badawcze

wykłady gościnne na uniwersytetach w Erfurcie, Halle, Lipsku 1989-2001.

Norwegia, Universitetet Oslo, 9 miesięcy 1973-1974, stypendium rządu Norwegii.

Norwegia, Universitetet Oslo, 2 miesiące 1969, stypendium rządu Norwegii.

Współpraca międzynarodowa

 1. Deutsch-polnische kommunikative Grammatik. Projekt międzynarodowy pod kierownictwem prof. Ulricha Engla z Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim – 1994-2013.

 2. Grant miasta Poznania „Akademicki i naukowy Poznań“ na sfinansowanie wizyty i wykładów publicznych prof. D. Dobrovol’skiego, Moskwa – czerwiec 2012.

 3. Dein Deutsch – międzynarodowy projekt glottodydaktyczny pod kierownictwem prof. dr hab. Franciszka Gruczy z Uniwersytetu Warszawskiego – 1992-2005.

 4. Nomination – Strukturen – Mechanismen. Projekt międzynarodowy pod kierownictwem prof. dr Angeliki Feine z uniwersytetu w Erfurcie – 1989-2005.

 5. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Projekt międzynarodowy pod kierownictwem prof. Ulricha Engla z Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim – 1990-2000.

 6. Gesprochene Sprache – projekt międzynarodowy pod kierownictwem prof, dr Günthera Richtera z uniwersytetu w Halle i prof. dr hab. Izabeli Prokop z uniwersytetu w Poznaniu – 1987-1993.

Spis publikacji

Monografie

 1. Rozdział 3.6. Negieren. W: Engel,Ulrich: Argumentieren. Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast. (= Aspekte der sprachlichen Kommunikation.Vol. 2.) Wrocław 2013, 99-130. (współaut. Christoph Schatte)

 2. Rozdział 6.5. – Das Adverb. W: U. Engel et al. :Deutsch-polnischen kontrastive Grammatik. Heidelberg 1999, 1086-1127 (współaut. Christoph Schatte).Też: Wyd. Energeia, Warszawa 1999. Też: Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2000.

 3. Rozdział 6.8. – Der Konjunktor. W: U. Engel et al. : Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Heidelberg 1999, 1140-1168 (współaut. Christoph Schatte). Też: Wyd. Energeia, Warszawa 1999. Też: Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.

 4. Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986.

Artykuły

 1. Frazy nominalne w narzędniku w języku polskim i ich odpowiedniki w języku niemieckim. In: Scripta Neophilologica Posnaniensia. Prace i Dnie. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Stanisławowi Pupplowi z okazji 70-tej rocznicy Jego Urodzin, Nr. 17, 2017, 267-282. (współaut. Ch. Schatte).

 2. Phraseologie – Fragen der Abgrenzungen und Zugänge. In: Berdychowska, Z./Lüger, H.-H./Schatte, Cz./Zenderowska-Korpus, G. (ed.): Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur I – Abgrenzungen – sprach- und textvergleichende Zugänge. Frankfurt am Main: Peter Lang 2017, 7-16. (współaut Z. Berdychowska).

 3. Freie und feste Instrumentalphrasen des Polnischen und ihre Entsprechungen im Deutschen. W: Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, Agnieszka Stawnikowska-Marcinkowska (Hrsg.): Germanistische Forschung: Bestand – Prognose – Perspektiven. Łódź 2016: Primum Verbum, 265-282. (współaut. Ch. Schatte).

 4. Zu ausgewählten Problemen der Übersetzung von Texten der Anzeigenwerbung. W: Sommerfeld, Beata / Kęsicka, Karolina / Korycińska-Wegner, Małgorzata / Fimiak-Chwiłkowska, Anna (Hrsg.): Transgressionen im Spiegel der Übersetzung – Festschrift zum. 70 Geburtstag von Prof. Maria Krysztofiak-Kaszyńska. Frankfurt am Main 2016, 129-144.

 5. Zur Interpretationsoffenheit personenbezogener Benennungen in deutschen und polnischen Pressehoroskopen. W: Duś, Magdalena /Kołodziej, Robert /Rojek, Tomasz (Hrsg.): Wort – Text – Diskurs. Festschrift für Prof. Zofia Berdychowska. Frankfurt am Main 2016, 51-65.

 6. Das Kochrezept – eine Textsorte von pragmatischer und kultureller Bedeutung. W: Pohl, Inge; Ehrhardt, Horst (red.): Schrifttexte im Kommunikationbereich Alltag. Frankfurt am Main 2016, 335-366. (Koautor A. Kątny).

 7. Pragmatische Phraseologismen als Mittel der Figurenrede im literarischen Text. Kontrastive Analysen aus deutsch-polnischer Sicht. W: Zenderowska-Korpus, Grażyna (Hrsg.): Phraseologie und kommunikatives Handeln. Sonderheft 21 zu Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Landau 2015, 77-102.

 8. Thematisch-strukturelle und sprachliche Architektur der Textsorte Pressehoroskop in deutschen und polnischen Illustrierten. W: Kwartalnik Neofilologiczny LXII, 3/2015, 359-385 (współaut. A. Poźlewicz).

 9. Pragmatische Phraseologismen in Kinder-und Jugendromanen von Erich Kästner und ihre Wiedergabe im Polnischen. W: Iluk, Jan (red.): Beiträge zur Linguistik. Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache. Katowice 2014, 49-75.

 10. Der phraseologische Kochtopf – Kulinarischer Wortschatz in deutschen und polnischen Phraseologismen. W: Lukas, Katarzyna / Olszewska, Izabela (red.): Deutsch im Kontakt und im Kontrast. Festschrift für Professor Andrzej Kątny. Frankfurt am Main, 2014, 297-312.

 11. Kochrezepte in deutschen und polnischen Illustrierten – textlinguistische, lexikalische und kulturelle Aspekte. W: Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta /Misiek, Dorota /Westphal, Werner (Hg.): Sprachkontakte und Lexikon. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Ryszard Lipczuk. Hamburg, Verlag Dr. Kovač 2013, 81-101 (współaut. Andrzej Kątny).

 12. Struktura i język niemieckich i polskich horoskopów prasowych. W: Puppel, Stanisław / Tomaszkiewicz, Teresa (ed.): Scripta manent – res novae. Poznań 2013, 361-374. (wpółaut. Christoph Schatte).

 13. Zur typologischen Intertextualität in deutscher und polnischer Anzeigenwerbung. W: Studia Germanica Gedanensia 29. Gdańsk 2013, 66-76.

 14. Konventionalität massenmedialer Horoskoptexte im Norwegischen, Deutschen und Polnischen. W: Olpińska-Szkiełko, Magdalena et al. (Hg.): Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2012, 514-521.

 15. Sprachkultureller Hintergrund in der Mehrsprachigkeitsdidaktik für die Folge Deutsch als Fremdsprache nach Englisch. W: Koszko, Marta et al. (red): Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday. Poznań 2012, 303-311.

 16. Mehrdeutigkeit und Metaphorizität der Benennungen in deutschen und polnischen Pressehoroskopen. W: Chmiel, Peter (red.): Verba docent, exempla trahunt! Zum 80. Geburtstag von Norbert Morciniec. Wrocław 2012. 63-66 (współaut. Christoph Schatte).

 17. Zur Verwendung pragmatischer Phraseologismen in deutscher und polnischer Anzeigenwerbung. W: Studia Germanica Gedanensia 27. Gdańsk 2012, 33-46.

 18. Morphosyntaktische Aspekte der Gestaltung deutscher und polnischer Pressehoroskope. W: Wierzbicka, Mariola /Wawrzyniak, Zdzisław (red.): Grammatik im Text und Diskurs. Frankfurt am Main 2011, 363-375.

 19. Kreativität und intertextuelle Bezüge in deutschen und polnischen Presseüberschriften. W: Czachur, Waldemar /Czyżewska, Marta /Teichfischer, Philipp (red.): Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken. Germanistische Festschrift für Professor Wolfgang Schramm. Wrocław 2011, 35-50.

 20. Zur Erstellung eines parömiologischen Minimums für die Zwecke der Mehrsprachigkeitsdidaktik im Lichte der Eurolinguistik. W: Kątny, Andrzej, / Lukas, Katarzyna (Hg.): Germanistik in Polen. Geschichte – Perspektiven – interdisziplinärer Dialog. Frankfurt am Main. 2011, 229-252 (współaut. Andrzej Kątny).

 21. Polak, Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki – Zu titelbildenden Potenzen eines Sprichwortes. W: Studia Germanica Gedanensia 25. Gdańsk 2011, 41-53.

 22. Teksty użytkowe jako element programu lingwistyki stosowanej – refleksja praktyczna. In: Lingwistyka Stosowana. Przegląd t.1 [27], Warszawa 2009, 207-216.

 23. Stilmittel in der Textsorte Pressehoroskop im deutsch-polnischen Vergleich. W: Bilut-Homplewicz, Zofia/ Mac, Agnieszka/ Smykała, Marta/ Szwed, Iwona (Hg): Text und Stil. Frankfurt am Main 2010, 155-164.

 24. Teksty reklamowe a problemy ich tłumaczenia. W: Grucza, Sambor; Marchwiński, Adam; Płużyczka, Monika (red.): Translatoryka: Koncepcje – Modele – Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin .Warszawa 2010, 107-118.

 25. Zur Stereotypie lexikalischer Mittel in deutschen und polnischen Pressehoroskopen. W: Fontański, H./ Molencki, R./ Wolińska, O. (ed): W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam. Katowice 2009, 195-204.

 26. Sprachliche Schematismen als Formulierungsmuster in deutschen und polnischen Pressehoroskopen. W: Linguistica Silesiana, Vol. 30/2009. Katowice 95-111.

 27. Zur Benennunspraxis in deutschen und polnischen Horoskopen am Beispiel der Frauenpresse. In: Scripta Neophilologica Posnaniensia, Vol. X, 2009, 93-106.

 28. Mittel des Negierens des Deutschen und des Polnischen. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia. Vol. IX. Poznań 2008, 191-204 (współaut. Christoph Schatte).

 29. Teksty reklamowe w nauczaniu języków obcych na poziomie zaawansowanym. W: Przegląd Glottodydaktyczny 24/2008. Warszawa, 87-95.

 30. Sprichwörter in Artikelüberschriften am Beispiel ausgewählter deutscher und polnischer Wochenschriften. W: Mikołajczyk, B./Kotin, M. (Hrsg.): Terra grammmatica. Ideen – Methoden – Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main 2008, 371-382.

 31. Zum Sprichwort-Minimum des Deutschen vor dem Hintergrund deutsch-polnischer Sprichwörterbücher. W: Kątny, A. (ed.) Kontakty językowe i kulturowe w Europie /Sprach- und Kulturkontakte in Europa. Gdańsk 2008, 177-185.

 32. Zum Sprichwort-Minimum im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. W: Myczko, K. / Skowronek, B. / Zabrocki, W. (ed.): Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań 2008, 91-1005.

 33. Deutsche und polnische Sprichwörter in Artikelüberschriften vor dem Hintergrund ihres Bekanntheitsgrades. In: Studia Germanica Posnaniensia XXXI/2008, 33-44.

 34. Sinnbild und Bedeutung von Interphraseologismen mit dem Kernwort ręka / Hand / hand am Beispiel des Polnischen, Deutschen und Englischen. W: Kątny, A. (ed.): Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe/Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte. Olecko 2007, 162-174.

 35. Die transferstützende Rolle von Interphraseologismen beim Erlernen einer Drittsprache am Beispiel des Polnischen, Deutschen und Englischen. W: Z. Mielczarek (Hrsg.): Erinnerte Zeit. Festschrift für Prof. Lothar Pikulik. Częstochowa 2006, 317-326.

 36. Zu Interphraseologismen in der Mehrsprachigkeitsdidaktik. W: Studia Germanica Gedanensia 14, Gdańsk 2006, 143-156.

 37. Deutsche und polnische Ergänzungsfragen und Antworten auf sie. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia. Vol. VIII. Poznań 2006, 209-222 (współaut. Christoph. Schatte).

 38. Einige Bemerkungen zum Gebrauch der Pronomen im Norwegischen im Vergleich zum Deutschen. W: Filologia Germańska 1, Toruń 1974, 17-31.

 39. Zu lexikalischen Besonderheiten in deutschen und polnischen Werbetexten. W: M. Wierzbicka, M. Sieradzka, J. Homa (Hrsg.): Moderne deutsche Texte. Beiträge der Internationalen Germanistenkonferenz Rzeszów 2004. Frankfurt am Main 2005, 295-303.

 40. Rück- und Gegenfrage als reaktive Sprechakte im deutsch-polnischen Vergleich. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia. Vol. VII, Poznań 2005, 97-110 (współaut. Christoph Schatte).

 41. Zum Einsatz von Werbetexten im Deutschunterricht für Fortgeschrittene. W: I.Bartoszewicz, M. Hałub, A. Jurasz (Hrsg.):Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungen. Festschrift für E. Tomiczek zum 60. Geburtstag. Wrocław 2004, 225-229.

 42. Nominacja sekundarna i problemy jej tłumaczenia na przykładzie literatury dla dzieci. W: K. Hejwowski (ed.): Teoria i dydaktyka przekładu, Olecko 2003, 77-85.

 43. Zur Verwendung der Phraseologismen in Kinder- und Jugendromanen von Erich Kästner. W: Z. Mielczarek, Z. Weigt (ed.): Literatur und Linguistik, Vol. 2. Częstochowa 2003, 118-128.

 44. Sprichwort – Werbewort . Zur Verwendung von Sprichwörtern in deutschen und polnischen Werbetexten. W: W. Kalaga, Z. Mielczarek, T. Rachwał (ed.): Literature and Linguistics/Literatur und Linguistik.Vol. 1. Częstochowa 2002, 150-162.

 45. Zur Verwendung von Fachlexik in Werbeanzeigen am Beispiel des Deutschen und des Polnischen. W: Studia Germanica Posnaniensia XXVIII/ 2002, 73-82.

 46. Język reklamy a języki fachowe. W: A. Kątny, K. Hejwowski (ed.): Języki fachowe – problemy dydaktyki i translacji. Olecko 2001, 71-79.

 47. Die kommunikative Leistung der Rückfrage am Beispiel des Deutschen und des Polnischen. W: W. Banyś/L. Bednarczuk/S. Karolak (ed.): Studia lingwistyczne ofiarowane Prof. K. Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin. Katowice 1999, 177-186.

 48. Phraseologismen als sekundäre Nomination in deutschen und polnischen literarischen Texten. W: B. Döring/A.Feine/W. Schellenberg (Hrsg.): Über Sprachhandeln im Spannungsfeld von Reflektieren und Benennen. Frankfurt am Main 1999, 215-225.

 49. Konventionelle Syntagmen des Deutschen und ihre Rolle im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. W: J. Bańczerowski (ed.): Linguam amicabilem facere Lodovico Zabrocki in memoriam. Poznań 1999, 433-442.

 50. Zur Bedeutung pragmatischer Idiome für den Fremdsprachenunterricht. W: A. Dębski (Hrsg.): Plus ratio quam vis. Festschrift für A. Szulc zum 70. Geburtstag. Kraków 1997, 167-174.

 51. Zur Verwendung von Phraseologismen in deutschen und polnischen Werbeslogans.W: Studia Germanica Posnaniensia XXIII. Festschrift für A. Z. Bzdęga zum 70: Geburtstag. Poznań 1997, 181-191.

 52. Einige Bemerkungen zum Gebrauch der Pronomen im Norwegischen im Vergleich zum Deutschen. W: E.H. Jahr (ed.): Eastern European Contributions to Scandinavian Linguistics = Studia Nordica 2. Oslo 1997, 141-158.

 53. Höflichkeitsformeln in Lehrbüchern des Deutschen als Fremdsprache. W: Glottodidactica XXIII/1996, 83-92.

 54. Zu ausgewählten Techniken der Modifikation von Phraseologismen. W: J. Wiktorowicz (ed.): Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und Kultur. Festschrift für J. Czochralski. Warszawa 1996, 157-166 (współaut. Christoph Schatte).

 55. Sprachkultureller Austausch zwischen Deutsch und Polnisch im Bereich der Lexik. W: J.Kornbeck (Hrsg.): Sprachpolitik und Interkulturalität. Trier 1996, 63-73. (współaut. Christoph Schatte).

 56. Zu kulturbedingten Gemeinsamkeiten im phraseologischen Bestand des Deutschen und des Polnischen. W: Glottodidactica XXIV/1996, 121-132.

 57. Phraseologische Spiele in Medientexten.W: Linguistica Silesiana 16/1995, 105-111.

 58. Negationszeichen in Entscheidungsfragen. W: H. Popp (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. An den Quellen eines Faches. Festschrift für G. Helbig zum 65. Geburtstag. München 1995, 129-137(współaut. Christoph Schatte).

 59. Kriterien für die Auswahl von Phraseologismen für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. W: J. Iluk (Hrsg.): Aspekte der Wortschatzbeschreibung für Zwecke des Fremdsprachenunterrichts. Katowice 1995, 93-105.

 60. Versuch einer gemeinsamen Klassifizierung der deutschen und polnischen Partikeln (Inflektiva). W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1995, DAAD, Bonn 1995, 219-232 (współaut. Christoph Schatte).

 61. Probleme der Vermittlung der gesprochenen Sprache im Fremdsprachen-unterricht. W: G. Richter (Hrsg.): Methodische Grundfragen der Erforschung gesprochener Sprache, Frankfurt am Main 1993, 135-142.

 62. Zur Vermittlung von Gesprächswörtern und Routineformeln im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. W: Z. Mielczarek/Ch. Schatte (Hrsg.): Germanistische Studien zur Sprache und Literatur. Katowice 1993, 49-60.

 63. Zwroty językowe w nauczaniu języków obcych na przykładzie języka niemieckiego. W: Przegląd Glottodydaktyczny 12/1993, 47-55.

 64. Eine Handvoll Redensarten: zu Phraseologismen mit der Basiskomponente Hand im Deutschen und ręka im Polnischen. W: Linguistica Silesiana 15/1993, 97-108.

 65. Die Funktionen des deutschen Morphems es und ihre Realisierungen im Polnischen. W: Studia Nederlandica et Germanica. Wrocław 1992, 341-350 (współaut. Christoph Schatte).

 66. Obligatorische Negationskomponente in deutschen und polnischen Redensarten.W: Linguistica Silesiana 14/1992, 115-129.

 67. Phraseologismen mit obligatorischer Negationskomponente im Deutschen und ihre Verwendung im Text. W: Wissenschaftliche Arbeiten zur Literatur und Linguistik, Katowice 1992, 95-104.

 68. Bemerkungen zu ausgewählten Negationsproblemen im Deutschen. W: Cz. Schatte/Z. Mielczarek (Hrsg.): Forschungen zur deutschen Sprache und Literatur. Katowice 1991, 30-41 (współaut. Christoph Schatte).

 69. Die semantische Differenzierung der Verwendungsweisen von indem und ihre Entsprechungen im Polnischen. W: Linguistica Silesiana 12/1990, 93-106.

 70. Probleme der Übersetzbarkeit polnischer Fügungen mit Adverbialpartizip der Gleichzeitigkeit ins Deutsche. W: A. Kątny (Hrsg.): Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Rzeszów 1989, 53-66.

 71. Phraseologisierte Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen. W: Studia Germanica Posnaniensia XVI/1989, 209-221.

 72. Absolute Partizipialkonstruktionen als Vertextungsmittel. W: Proben, Warszawa 1988, 81-90.

 73. Zur Struktur der Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen. W: Studien zur Sprach- und Literaturwissenschaft 1. Katowice 1987, 147-160.

 74. Zur semantischen Analyse satzwertiger Konstruktionen im Deutschen. W: Literatur und Linguistik. Katowice 1987, 71-80.

 75. Satzwertige modale Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen. W: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich 2. Kraków 1985, 92-101.

 76. Das norwegische Pronomen det und seine deutschen Entsprechungen. W: R. Lipczuk (Hrsg.): Grammatische Studien. Beiträge zur germanistischen Linguistik in Polen.= Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 447, Göppingen 1984, 127-142.

 77. Das deutsche erweiterte Attribut in methodischer Sicht. W: Germanistisches Jahrbuch DDR/VRP 1984. Warszawa 1984, 94-104.

 78. Hinführung zur produktiven Verwendung erweiterter präpositiver Partizipial-attribute des Deutschen. W: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 1983. Lublin 1984, 359-372.

 79. Zum Gebrauch der Partizipialkonstruktionen im heutigen Deutsch. W: Germanistisches Jahrbuch DDR/VRP 1983, Warszawa 1983, 122-137.

 80. Das erweiterte Partizipialattribut im Deutschen und Polnischen. W: Filologia Germańska 7, Toruń 1982, 89-99.

 81. Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen.W: Filologia Germańska 6, Toruń 1981, 89-98.

 82. Einige Aspekte der Satzgliedanordnung im Deutschen im Vergleich mit dem Polnischen. W: Germanistisches Jahrbuch DDR/VRP 1980/1981, Warszawa 1981, 129-38.

 83. Zur Wiedergabe deutscher Temporalsätze mit der Konjunktion nachdem im Polnischen . W: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich 1, Kraków 1981, 65-76.

 84. Zur attributiven Funktion der Nominalphrase im Deutschen und Norwegischen. W: Neophilologica 1, Katowice 1980, 141-151.

 85. Einige Bemerkungen zum Gebrauch der Infinitivkonstruktionen im Deutschen und Polnischen. W: Neophilologica 1, Katowice 1980, 152-161(współaut. Christoph Schatte).

 86. Zur Nominaphrase im Deutschen und Norwegischen. W: Studia Germanica Posnaniensia VII, Poznań 1979, 151-172.

 87. Hinweiswörter im Deutschen und Norwegischen. W: Studia Germanica Posnaniensia V, Poznań 1975, 105-118.

Podręczniki (wszystkie we współautorstwie)

 1. Dein Deutsch – Dein Europa 1. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2003.

 2. Dein Deutsch – Dein Europa 2. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2004.

 3. Dein Deutsch – Dein Europa 3. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2005.

 4. Dein Deutsch – Start 1. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach 4-6(podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2003.

 5. Dein Deutsch – Start 2. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach 4-6(podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2004.

 6. Dein Deutsch – Start 3. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach 4-6(podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2005.

 7. Dein Deutsch – Basis 1. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2003.

 8. Dein Deutsch – Basis 2. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2004.

 9. Dein Deutsch – Basis 3. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2005.

 10. Dein Deutsch. – Mitte 2. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum dla kontynuujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2003.

 11. Dein Deutsch. – Mitte 3. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum dla kontynuujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2004.

 12. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych – Klasa 4 (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 1999.

 13. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych – Klasa 5 (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 2000.

 14. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych – Klasa 6 (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 2001.

 15. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum – Klasa 1 dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 1999.

 16. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum – Klasa 2 dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 2000.

 17. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum – Klasa 3 dla początkujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 2001.

 18. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum – Klasa 1 – kontynuacja (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 1999.

 19. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum – Klasa 2 – kontynuacja (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 2000.

 20. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum – Klasa 3 – kontynuacja (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 2001.

 21. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w gimnazjum – klasa 1 dla kontynuujących (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy . Graf-Punkt, Warszawa 2002 – nowa wersja.

 22. Dein Deutsch. Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym w klasach 1-3 dla kontynuujących naukę (współaut.), praca zbiorowa pod red. nauk. F. Gruczy. Graf-Punkt, Warszawa 2002.

 23. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym dla kontynuujących naukę – Część 1 (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy. Graf-Punkt, Warszawa 2002 – nowa wersja.

 24. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych dla kontynuujących naukę – Część 2 (podręcznik, książka ćwiczeń ze słowniczkiem, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy. Euro-Edukacja, Warszawa 2003 – nowa wersja.

 25. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych – Klasa V (podręcznik, książka ćwiczeń, słowniczek, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 1994.

 26. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych – Klasa VI (podręcznik, książka ćwiczeń, słowniczek, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 1995.

 27. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych – Klasa VII (podręcznik, książka ćwiczeń, słowniczek, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 1996.

 28. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych – Klasa VIII (podręcznik, książka ćwiczeń, słowniczek, poradnik metodyczny), praca zespołowa pod red. nauk. F. Gruczy.Graf-Punkt, Warszawa 1997.

Skrypty

 1. Rozdział Das Passiv skryptu Wybrane zagadnienia z gramatyki jęz. niemieckiego. Cz.II – Składnia pod red. P. Chmiela i Cz. Schatte. Katowice 1980, 222-240 (współaut. Christoph Schatte).

 2. Rozdział Das Adjektiv skryptu Wybrane zagadnienia z gramatyki jęz. niemieckiego.Cz. I – Morfologia pod red. P. Chmiela i K. Koczego. Katowice 1980, 69-80(współaut. Christoph Schatte).

 3. Rozdział Die Partizipialkonstruktionen skryptu Wybrane zagadnienia z gramatyki jęz. niemieckiego. Cz. II – Składnia pod red. P. Chmiela i Cz. Schatte. Katowice 1980, 125-136.

 4. Rozdział Motorisierung. Das teuerste Chaos der Welt skryptu Für und Wider. Antologia tekstów i ćwiczeń leksykalnych dla studentów germanistyki pod red. E. Tomiczka. Wrocław 1976, 59-66.

Tłumaczenia

 1. Tłumaczenie z niemieckiego na język polski: J. P. Findeisen Królewski rewolucjonista – król Szwecji Gustaw III. W: Studia Historyczne 1/1996, 15-30.

 2. Tłumaczenie z niemieckiego na język polski: H. Felber/G. Budin Terminologie in Theorie und Praxis.Tübingen 1989, tytuł polski Teoria i praktyka terminologii. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, 315str.

 3. Tłumaczenie z polskiego na język niemiecki: S. Karolak, D. Wasilewska Zaczynam mówić po polsku – Polnisch für Anfänger. Warszawa 1984 (współaut. Christoph Schatte)

 4. Tłumaczenie z niemieckiego na język polski: G. Helbig: Geschichte der neueren Sprach-wissenschaft – Dzieje językoznawstwa nowożytnego. Wrocław 1982, 450 str. Rozdziały: III i VI-X (rozdz. I, II, IV, V – Dorota Morciniec).

 5. Tłumaczenia z norweskiego na język polski: E. Viskum: Uwagi o współczesnej poezji norweskiej. W: Nurt 6/1970, 18-21.

 6. Tłumaczenie z norweskiego na język polski: S. Evensmo: Powrót. W: Nurt 7/1969, 26-27.

Recenzje

 1. Krysztofiak, Maria: Einführung in die Übersetzungskultur. Frankfurt (M.) /Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Peter Lang Verlag (= Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur. Bd. 11). 2013, 208 S. W: Convivium 2014, 262-269.

 2. Feilke, Helmuth /Lehnen, Katrin (Hg.): Schreib- und Textroutinen. Theorie, Erwerb und didaktisch-methodische Modelierung. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 239 S. W: Convivium 2013, 421-425.

 3. Zhanar Sulikan: Slogans in der deutschen Printwerbung. Untersuchung zu Form, Inhalt und Funktion [= Europäische Hochschulschriften. Reihe XXI, Linguistik, Bd. 376]. Frankfurt am Main: Peter Lang. 254 S. W: Studia Germanica Gedanensia 29, 2013, 332-335.

 4. Hyvärinen, Irma / Liimatainen, Annikki (Hg.) (2011): Beiträge zur pragmatischen Phraseologie. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag (= Finnische Beiträge zur Germanistik 25). 225 S. W: Convivium 2012, 297-303.

 5. Fadeeva, Galina M. / Gusejnova, Innara A. / Karpenko, Elena I. (Hrsg.): Aktuelle Probleme der modernen Lexikologie und Phraseologie. Festschrift für Professor I.I. Černyševa zum 100. Geburtstag. IPK MGLU „Rema“, Moskva 2011. 472 S. W: Studia Germanica Gedanensia 25, 2011, 377-380.

 6. Müller, Hans-Georg (2009): Adleraug und Luchsenohr. Deutsche Zwillingsformeln und ihr Gebrauch. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. 579 S. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. DAAD, Bonn 2010, 384-388.

 7. Rytel-Kuc, Danuta / Tambor, Jolanta (Hrsg./red.) (2008): Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen / Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego / Jazyková politika v Evropě a certifikace polštiny a češtiny. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 319 S. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. DAAD, Bonn 2009, 427-432.

 8. Buhofer, Annelies Häcki / Burger, Harald (red.) Phraseology in Motion I. Methoden und Kritik. Akten der Internationalen Tagung zur Phraseologie (Basel, 2004). Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2006, 465 s.; Annelies Häcki Buhofer, Harald Burger (red.) Phraseology in Motion II. Theorie und Anwendung. Akten der Internationalen Tagung zur Phraseologie (Basel, 2004). Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2007, 338 s. W: Przegląd Glottodydaktyczny 24/2008, Warszawa, 160-162.

 9. Richter-Vapaatalo, Ulrike (2007): „Da hatte das Pferd die Nüstern voll“. Gebrauch und Funktion von Phraseologie im Kinderbuch. Untersuchungen zu Erich Kästner und anderen Autoren. (= Finnische Beiträge zur Germanistik hrsg. v. Hyvärinen, Irma / Korhonen, Jarmo. Bd. 20). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 333 S. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. DAAD, Bonn 2008, 483-488.

 10. Jesenšek, Vida: Begegnungen zwischen Sprachen und Kulturen. Beiträge zur Phraseologie. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008, 165 s. W: Przegląd Glottodydaktyczny 26/2008, Warszawa, 173-177.

 11. Breuer, Ulrich / Hyvärinen, I. (Hrsg.): Wörter – Verbindungen. Festschrift für Jarmo Korhonen zum 60. Geburtstag. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2006, 516 S. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. DAAD, Bonn 2007, 334-337.

 12. Brdar-Szabó, Rita / Knipf-Komlósi, Elisabeth (Hrsg.): Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie. Abgründe und Brücken. Festgabe für Regina Hessky (= Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft hrsg. v. Ammon, U. / Dirven, R. / Pütz, M., Bd. 57). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2004, 458 S. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. DAAD, Bonn 2006, 397-399.

 13. Kovtyk, Karin E.: Deutsche Grammatik. Übungsbuch I. Berlin: Logos Verlag, 2004, 221 S. W: Glottodidactica XXXII/2006, 205-207.

 14. M. Cieszkowski/M. Szczepaniak (Hrsg.): Texte im Wandel der Zeit. Beiträge zur modernen Textwissenschaft. Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2003, 283 S. W: Studia Niemcoznawcze XXIX, Warszawa 2005, 858-860.

 15. A. Frączek / R. Lipczuk: Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie, historia i teraźniejszość. Wołczkowo, Oficyna In Plus, 231 S. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. DAAD, Bonn 2004, 381-383.

 16. N. Janich: Werbesprache. Ein Arbeitsbuch. Gunter Narr Verlag, Tübingen 2001. W: Z. Mielczarek, Z. Weigt (ed.): Literatur und Linguistik, Vol. 2. Częstochowa 2003, 198-201.

 17. W. Mieder: Aphorismen, Sprichwörter, Zitate: von Goethe und Schiller bis Victor Klemperer. Frankfurt/M., Peter Lang Verlag 2000, 362 S. (= Sprichwörterforschung, Bd. 22). W: Z. Mielczarek, Z. Weigt (ed.): Literatur und Linguistik, Vol. 2. Częstochowa 2003, 204-207.

 18. K.-E. Sommerfeldt, H. Schreiber (Hrsg.): Textsorten des Alltags und ihre typischen sprachlichen Mittel. Peter Lang Verlag, Frankfurt/M 2001. W: Studia Germanica Gedanensia 10, 2002, 235-237.

 19. N. F. Bravo, I. Behr, C. Rozier (Hrsg.): Phraseme und typisierte Rede. Stauffenburg-Verlag, Tübingen 1999, 241 S. (= Eurogermanistik 14). W: Studia Germanica Posnaniensia XXVIII/2002, 215-217.

 20. R. Lipczuk, E. Leibfried, K. Nerlicki, S. Feuchert (Hrsg.): Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung. GiGA Agencja Wydawnicza, Szczecin 2001. W: Studia Germanica Gedanensia 10, 2002, 242-244.

 21. K.-E. Sommerfeldt/H. Schreiber: Wie Schüler die Welt sehen. Zu Inhalten und Sprache von Schülerzeitungen, Frankfurt/M 2000. W: Glottodidactica XXVIII (2000)/2002, 222-224.

 22. R. Lipczuk/P. Mecner/W. Westphal: Lexikon der modernen Linguistik, Szczecin 2000. W: Glottodidactica XXVIII (2000)/2002, 194-196.

 23. Ch. Palm: Phraseologie. Eine Einführung, Tübingen 1994. W: Linguistica Silesiana 18/1997, 154-156.

 24. St. Stein: Formelhafte Sprache. Untersuchungen zu ihren pragmatischen und kognitiven Funktionen im gegenwärtigen Deutsch, Frankfurt/M. 1995. W: Glottodidactica XXV/ 1997, 156-159.

 25. Nowe książki do nauki frazeologizmów języka niemieckiego – rec. trzech pozycji wydawniczych. W: Języki Obce w Szkole 4/1996, 374-377.

 26. D. Bresson/M. Dalmas (Hrsg.): Partizip und Partizipialgruppe im Deutschen, Tübingen 1994.W: Linguistica Silesiana 17/1996, 146-151.

 27. P. Braun/B. Schaeder/J. Volmert (Hrsg.): Internationalismen. Studien zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie, Tübingen 1990.W: Studia Germanica Posnaniensia XXI/1995, 119-122.

 28. J. Korhonen (Hrsg.): Phraseologie und Wortbildung, Tübingen 1992. W: Kwartalnik Neofilologiczny 1/1994, 55-57.

 29. F. Eppert; Sprichwörter und Zitate, München 1990. W: Przegląd Glotto-dydaktyczny 13/1994, 78-79.

 30. S. Prędota: Mały niemiecko-polski słownik przysłów, Warszawa 1992. W: Języki Obce w Szkole 3/1993, 378-379.

 31. A. Sabban, J. Wirrer (Hrsg.): Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten im interkulturellen Vergleich, Opladen 1992. W: Kwartalnik Neofilologiczny 1/1993, 49-52.

 32. H.J. Grimm/F. Kempter: Kleine deutsche Artikellehre für Ausländer, Leipzig 1989. W: Przegląd Glottodydaktyczny 12/1993, 88-90.

 33. B. Wotjak: Verbale Phraseolexeme in System und Text, Tübingen 1992.W: Linguistica Silesiana 15/1993, 141-145.

 34. H. J. Heringer: Lesen lehren lernen. Eine rezeptive Grammatik des Deutschen, Tübingen 1989. W: Linguistica Silesiana 13/1991, 153-156.

 35. R. Rath et al. (Hrsg.): Textkorpora 2. Kindersprache, Tübingen 1987. W: Kwartalnik Neofilologiczny 1/1990, 95-96.

 36. Zielsprache Deutsch – rocznik 1984, München.W: Przegląd Glotto-dydaktyczny 7/1986, 165-169.

 37. G. Helbig: Studien zur deutschen Syntax. Bd.1, Leipzig 1983, Bd.2,Leipzig 1984. W: Kwartalnik Neofilologiczny 1/1986, 118-119.

 38. R. Stolze: Grundlagen der Textübersetzung. Heidelberg 1982. W: Kwartalnik Neofilologiczny 3/1984, 383-386.

 39. W. Zielinski: ABC der deutschen Nebensätze. München 1981. W: Kwartalnik Neofilologiczny 3/1983, 305-307.

 40. E. Schoenke: Satzbau und Stil. München 1980. W: Kwartalnik Neofilologiczny 1-2/1982, 128-129.

 41. Ch. Koch, H. Koch, M. Posor: Lehr- und Übungsbuch zur deutschen Grammatik, Lexikologie und Wortbildung. Toruń 1979. W: Germanistisches Jahrbuch DDR/VRP 1980/1981, Warszawa 1981, 147-150.

 42. A.Z.Bzdęga: Das Adjektiv im Polnischen und Deutschen. Wrocław 1980.W: Kwartalnik Neofilologiczny 2/1981, 254-256.

 43. R. Bergmann, P. Pauly: Einführung in die Sprachwissenschaft für Germanisten. München 1975. W: Kwartalnik Neofilologiczny 1/1978, 101-102.

 44. K. Brinker: Konstituentenstrukturgrammatik und operationale Satzglied-analyse. Frankfurt/M. 1973.W: Studia Germanica Posnaniensia V/1975, 132-135.

 45. E. Hovdhaugen: Transformationell generativ grammatikk. En innføring. Oslo 1970.W: Biuletyn Fonograficzny 14/1973, 112-114.

Działalność wydawnicza

 • Seria Danziger Beiträge zur Germanistik. Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. (współred. Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas).

 • Redaktor serii Językoznawstwo Neofilologiczne. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1994-1998.

 • Tom Forschungen zur deutschen Sprache und Literatur. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991 (współred. Zygmunt Mielczarek)

 • Skrypt Wybrane zagadnienia z gramatyki jęz. niemieckie-go.Cz. II – Składnia. Katowice 1980. (współred. Piotr Chmiel)
   

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe