prof. UAM dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak

Telefon
(061) 8292925 (sekretariat)
(061) 8292922 (pokój 307, Blok A, Collegium Novum)

Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne stanowisko i funkcje: 
Profesor uczelniany
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
dydaktyka i metodyka nauczania j. obcych, pragmatyka interjęzykowa i interkulturowa, komunikacja interkulturowa i pochodne kompetencje, analiza dyskursu, integracja migrantów

Dydaktyka
język angielski akademicki, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka praktyczna języka angielskiego, tłumaczenie pisemne polsko-angielskie i angielsko-polskie, podstawy komunikacji interkulturowej, metodyka nauczania języków obcych, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie, seminarium przedmiotowe,  metodologia badań językoznawczych;
 
Pobyty badawcze
01.10-31.10.2016 – stypendium naukowe ufundowane przez Uniwersytet w Kilonii, Niemcy, w Instytucie Slawistyki pod kierunkiem prof. dr Michaele Dueringa.
01.12.2014- 31.01.2015 – pobyt badawczy w ramach programu Forschungs und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler, ufundowany przez DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytetu w Poczdamie (Niemcy) pod kierunkiem prof. dr Ilse Wischer.
04.01.-12.04.2011 - staż asystencki w Zakładzie Socjolingwistyki, Wydział Edukacji Uniwersytetu w Perugii (Włochy) pod kierunkiem prof. dr Gabrielli B. Klein.
 
Członkostwo w organizacjach zawodowych
od 2011- członek międzynarodowego stowarzyszenia popularyzującego dialog interkulturowy Key and Key Communications (Togo/Italy)
od 2013 – członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
od 2016 - członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
 
Współpraca międzynarodowa
01.11.2014 - 31.10.2016 – prowadzenie prac badawczych i administracyjnych w projekcie RADAR (Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism) poświęconego mowie nienawiści. Projekt RADAR jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu JUST; koordynator główny prof. dr Gabriella B. Klein (Uniwersytet w Perugii, Włochy); kraje partnerskie: Włochy, Wielka Brytania, Polska, Grecja, Holandia i Finlandia; http://win.radar.communicationproject.eu/web/polski/

02.01-14.05.1999 Stypendium ufundowane przez Komisję Obrony Stanów Zjednoczonych w Lackland, Teksas (USA), Defense Language Institute.
 
Spis publikacji:
Monografie:
1.    Szczepaniak-Kozak, Anna (2018). Interlanguage pragmatic competence. A longitudinal study of ‘pragmatic accent’ in learning EFL.Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

2.     Szczepaniak-Kozak, Anna; Sambor, Magdalena (2008/2010). Basic concepts in intercultural studies. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 2 wydania

3.    Szczepaniak-Kozak, Anna (2004). Introduction to military discourse. Texts of NATO logistics. Warszawa-Poznań: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
Artykuły i rozdziały w monografiach
 1. Strani, Katerina i Szczepaniak-Kozak, Anna (2018). Strategies of othering through discursive practices: Examples from the UK and Poland. Lodz Papers in Pragmatics, 14.1: 163–179. doi.org/10.1515/lpp-2018-0008; https://goo.gl/Gytjdz
 2. Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia i Szczepaniak-Kozak, Anna (2018). Bewusstsein für Hassrede durch Aufgaben zum interkulturellen Lernen entwickeln? Ausgewählte Ergebnisse eines multikulturellen Projektseminars zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg.Germanica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis 143: 439–458.
 3. Woodward-Smith, Elizabeth; Lankiewicz, Hadrian i Szczepaniak-Kozak, Anna (2018). Translation didactics: A proposal for teaching consecutive interpreting. Glottodidactica XLV(2018/1), 179–192. https://pressto.amu.edu.pl/ojs_3/pliki/gl/Woodward-Smith%20et%20al.pdf
 4. Szczepaniak-Kozak, Anna i Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (2018). Pragmatic competence of teachers: A contrastive case study of native and non-native teachers of English. Applied Linguistics Papers (dawniejLingwistyka Stosowana), 25 (1): 127–142.    http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2018/03/Applied-Linguistics-Papers-25_1-2018.pdf
 5. Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Anna Szczepaniak-Kozak (2017). A disturbing view of intercultural communication: Findings of a study into hate speech in Polish. Linguistica Silesiana 38: 285–310.
 6. Szczepaniak-Kozak, Anna i Lankiewicz, Hadrian (2017). "Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce". Lingwistyka stosowana 21 (2017/1). 135–147. http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+21.pdf
 7. Szczepaniak-Kozak, Anna (2016). Developmental trends in requests rendered by EFL speakers in Poland. Końskie Studia Językowe 4 (4): 491–512. http://ksj.pwsz.konin.edu.pl.
 8. Szczepaniak-Kozak, Anna. (2016). "Impoliteness in interlanguage requests of EFL learners in Poland”. Linguistica Copernicana 13. 319–334. http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.001
 9. Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia; Szczepaniak-Kozak, Anna i Jaszczyk, Magdalena (2016). "Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities", Voci, XIII: 13-28.
 10. Lankiewicz, Hadrian i Szczepaniak-Kozak, Anna (2016). "Polityczna poprawność dyskursu edukacyjnego: rola nauczyciela języka obcego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści". Neofilolog. 47/1 53-66. http://www.poltowneo.org/neofilolog-main/numery/351-neofilolog-nr-47-1-2016.html
 11. Lankiewicz, Hadrian; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia i Szczepaniak-Kozak, Anna (2016) “Insights into language teacher awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language”. Porta Linguarum 25: 147-161. http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero25/11%20Hadrian.pdf
 12. Szczepaniak-Kozak, Anna (2016). “Interlanguage pragmatics of EFL advanced learners: Insights from a longitudinal study into the development of the speech act of request in the Polish context”. W: M. Pawlak (red.). Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice. Heidelberg - New York: Springer.
 13. Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia i Szczepaniak-Kozak, Anna (2015). „Rozwijanie kompetencji medialnej wśród przyszłych nauczycieli języków obcych w ramach pracy w tandemie elektronicznym!. Projekt polsko-niemiecki.” Neofilolog 45/2, 219-231.
 14. Szczepaniak-Kozak, Anna (2015). ”Interlanguage pragmatics: Analysis of requests produced by EFL learners in academic context”. W: M. Murawska, E. Wąsikiewicz-Firlej i A. Szczepaniak-Kozak (red.). Discoursesin co(n)text – the many faces of specialized  discourse. Newcastle Upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing. 353 – 384.
 15. Szczepaniak-Kozak, Anna i Kłodnicka Natalia (2015). "Culture shock in the narrative approach: A portrait of two Britons living in Poland". Forum Filologiczne Ateneum. 1(3): 65-78.
 16. Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna i Lankiewicz, Hadrian (2015). “Taming otherness through literature-based intercultural training: a case study”. W: J. Andrzejewska (red.) Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen. Erfurt: CityDruck&VerlagErfurt. 147-168
 17. Szczepaniak-Kozak, Anna (2014a). “Interlanguage pragmatics: A study into the acquisition of pragmatic competence in English as a foreign language context”. W: S. Adamczak-Krysztofowicz i A. Szczepaniak-Kozak (red.). Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht. Peter Lang: Frankfurt a.M. 59-76.
 18. Szczepaniak-Kozak, Anna (2014b). “Languaging sojourner’s experience: Narrative accounts of learning a second language abroad”. W: H. Lankiewicz i E. Wąsikiewicz-Firlej (red). Languaging experiences: Learning and teaching revisited. Newcastle upon Thyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 130-156.
 19. Lankiewicz, Hadrian; Szczepaniak-Kozak, Anna; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (2014). “Language learning and identity: Positioning oneself as a language learner and user in the multilingual milieu”. Oceánide,6. ISSN: 1989-6328. DOI: http://oceanide.netne.net/articulos/art6-2.pdf
 20. Klein, Gabriella B. i Szczepaniak-Kozak, Anna (2014). “L2 textbook evaluation in view of L2 adult learners’ real communication needs: A study of  bureaucratic-institutional communication skills”. W: E. Wąsikiewicz-Firlej; Lankiewicz, H. i Szczepaniak-Kozak, A (red.). Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 93-115.
 21. Szczepaniak-Kozak, Anna (2013a). “The relation between linguistic proficiency and pragmatic appropriacy: A study of Polish learners of English as a foreign language”. W: I. Headlandová Kalischová i M. Nĕmec (red.). English as the lingua franca of the modern world: New challenges for academia. Brno (Republika Czeska): Wydawnictwo Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. 39-54.
 22. Szczepaniak-Kozak, Anna (2013b). „Межъязыковая прагматика: от теории к педагогической практике”. W: Н.Г. Багдасарьян (red.). Образ России в кросскультурной перспективе. Wydawnictwo MiędzynarodowegoUniwersytetu w Dubnej (Rosja). 136-142. 
 23. Szczepaniak-Kozak, Anna (2013c). “Criteria for coursebook evaluation in view of effective development of Intercultural Communicative Competence”. W: E. Wąsikiewicz-Firlej i H. Lankiewicz (red.). From classroom to workplace: Advances in applied linguistics. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 71-90.            
 24. Szczepaniak-Kozak, Anna (2013d). „Miejsce kompetencji pragmatycznej w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego”. W: S. Puppel i T. Tomaszkiewicz (red.). Scripta Manet. Poznań: Wydawnictwo UAM. 415-425.
 25. Szczepaniak-Kozak, Anna i Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (2013). “From native speaker to intercultural speaker: An overview of fundamental concepts in foreign language teaching and learning”. W: Е. М. Николаева(red.). Сборникнаучныхтрудов: Coвpeмeнныймир: проблемыиперспективы coциално-экономическогоразвития. Дмитров: Poccийcкий Гocудаpcтвенный Торгово-Зкономический Университет. 7-21.
 26. Lankiewicz, Hadrian; Szczepaniak-Kozak, Anna i Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (2013).  “Shifting the outer layers of language context to the front: developing pragmalinguistic and sociopragmatic awareness through languaging”. Crossing Borders in Culture and Communication4 (1): 19-41.
 27. Szczepaniak-Kozak, Anna (2012a). “Dynamics of cultural identity: points of convergence and disparity in a survey on German students”. W: H. Lankiewicz i E. Wąsikiewicz-Firlej (red.). Informed teaching: Premises of modern foreign language teaching. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 47-68.
 28. Szczepaniak-Kozak, Anna (2012b). “The narrative approach: The individual perspective in intercultural meetings”. W: M. J. Lorenzo-Modia i A. Szczepaniak-Kozak (red.). From life to text: Building linguistic and cultural identity. La Corunna, Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 128-158.
 29. Szczepaniak-Kozak, Anna (2012c). “Constructing the picture of linguistic reality: An overview of research methods in applied linguistics”. GarozaRevista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular 12: 189-202.
 30. Szczepaniak-Kozak, Anna (2011a). “Cross-cultural communication in a profit oriented institution: a case study of a foreign investment company in Poland”. W: C. Badstübner-Kizik (red.) Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Frankfurt a.M: Peter Lang. 121-134.
 31. Szczepaniak-Kozak, Anna (2010a). „Interkulturowa kompetencja komunikacyjna z perspektywy nauczyciela języka angielskiego”. W: M. Mackiewicz (red.). Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu. 125-136.
 32. Szczepaniak-Kozak, Anna (2010c). „Wywieranie wpływu na decyzje wyborców za pomocą środków werbalnych na przykładzie kampanii wyborczej”. W: A. Chodubski i L. Kacprzak. (red.) Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica. 221-234.
 33. Szczepaniak-Kozak, Anna (2010d). „Критерии оценки учебного пособия в свете эффективного развития межкультурной коммуникативной компетенции". W: Н.Г. Багдасарьян (red.) Будущее науки и образования в контексте глобализационых процессов. Moskwa, Rosja: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnej. 87-101.
 34. Szczepaniak-Kozak, Anna (2008b). “Contrastive analysis of English and Polish military texts”. W: M. Grein (red.). Dialogue in and between different cultures. IADA series. 2008/01. Mainz: University of Mainz. 87-96. Electronic version: http://iada-web.org/download/iada.online.series_volume01.pdf
 35. Szczepaniak-Kozak, Anna (2007a). „Próba sprofilowania kultury polskiej na podstawie badania opartego na metodzie wolnych skojarzeń”. W: S. Puppel (red). Społeczeństwo-kultura-językW stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 95-115.
 36. Szczepaniak-Kozak, Anna (2007b). „Zastosowanie metody wolnych skojarzeń w badaniach różnic kulturowych”. W: W. Chłopicki (red.). Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Tertium. 49-58.
 37. Szczepaniak-Kozak, Anna (2007c). “The Sapir-Whorf Hypothesis – new insights”. W: J. Arabski; D. Gabryś-Barker, i A. Łyda (red.). Studies in language and methodology of teaching foreign languages. Katowice: Wydawnictwo Para. 213-224.
 38. Szczepaniak-Kozak, Anna (2004a). „Bariery podmiotowości w edukacji akademickiej”. W: K. Jaskot i E. Radecki (red.). Pedagogika szkoły wyższej 21. Szczecin-Warszawa: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. 107-111.
 39. Szczepaniak-Kozak, Anna (2004b). „Nauczanie języka angielskiego a wyzwania społeczeństwa informacyjnego”. W: K. Wenta i E. Perzycka (red.). Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania. Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie. 174-178.
 40. Szczepaniak-Kozak, Anna (2003a). „Lider wojskowy - mistrzem wystąpień publicznych”. Wojsko i wychowanie. 161-165.
 41. Szczepaniak-Kozak, Anna (2003b). „Transformacje na rynku pracy a edukacja studentów z zakresu retoryki”. W: Pająk, K. i Zduniak, A. (red.). Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku. Poznań-Warszawa: Egros. 195-202.
 42. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002a). "Etymologia folkowa w nauczaniu języków obcych". W: Jaskot, K. i Radecki, E. (red.). Pedagogika szkoły wyższej 20. Szczecin-Warszawa: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. 179-185.
 43. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002c). „Nauczanie języka specjalistycznego”. Wojsko i wychowanie 5. Warszawa: Wydawnictwo Bellona. 68-71.
 44. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002e). „Rola instruktora przysposobienia wojskowego w zakresie popularyzacji edukacji wojskowej wśród uczniów klas profilowanych wojskowo”. Vademecum przysposobienia wojskowego 5. 258-261.
 45. Szczepaniak-Kozak, Anna (2001a). “Folk etymology”. Current Issues of Cultural and Spiritual Development. Kowno: Wydawnictwo Litewskiej Akademii Rolniczej. 375-379.
 46. Szczepaniak-Kozak, Anna (2000). “Military discourse”. Zeszyty naukowe WSO Poznań 1. 270-287.
Słowniki
Szczepaniak-Kozak, Anna (2003). Duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Poznań: Lektor Klett. (współredaktor)
 
 
Działalność wydawnicza
- Od 2017 – Zastępca Redaktor Naczelnej czasopisma Glottodidactica http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl
- Od 2017 - członek Editorial Advisory Board w wydawnictwie Cambridge Scholars, sekcja Applied Lingusitics http://www.cambridgescholars.com/t/AppliedLinguisticsAdvisory
- Od 2013 - Członek komitetu naukowego czasopisma naukowego Crossing Borders in Culture and Communication. ISNN: 2248-2202
- od 2012 - Członek komitetu naukowego międzynarodowego czasopisma naukowego Garoza: Revista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular. ISNN: 1577-8932. Link do czasopisma: Garoza
 
 
      1.      Murawska, Magdalena; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2015).  Discoursesin co(n)text – the many faces of specialized  discourse. Newcastle Upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing.
      2.      Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2014). Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
      3.      Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Lankiewicz, Hadrian; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2014). Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
      4.      Szczepaniak-Kozak, Anna; Lankiewicz, Hadrian (red.) (2013). The creative potential of the word: From fiction to education. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
      5.      Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna; Lankiewicz, Hadrian (red.) (2012). Interkulturowe aspekty dydaktyki języków obcych. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
      6.      Lorenzo-Modia, Maria. J.; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2012). From life to text: Building linguistic and cultural identity. La Corunna, Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe