dr Joanna Woźniak

Telefon
618292902, pok 301, Collegium Historicum

E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne stanowisko i funkcje       

 • Adiunkt

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. pomocy materialnej dla studentów niestacjonarnych

 • Opiekun studentów III roku na kierunku Filologia: specjalność lingwistyka stosowana

 • Sekretarz w czasopiśmie naukowym Glottodidactica. An International of Applied Linguistics

Podstawowe dziedziny badań naukowych
frazeologia kontrastywna języka niemieckiego i polskiego, języki fachowe, translatoryka, lingwistyka tekstu

Dydaktyka
język niemiecki specjalistyczny
gramatyka opisowa języka niemieckiego – morfologia i składnia
gramatyka kontrastywna
praktyczna nauka języka niemieckiego
technologie informacyjne
język niemiecki specjalistyczny z elementami tłumaczenia
korespondencja handlowa

Spis publikacji

Monografie

 • 2016. Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des Vertrag von Lissabon. Danziger Beiträge zur Germanistik. Gdańsk: Peter Lang.


Projekty 

 • TRAILs (LSP Teacher Training Summer School), 2018-1-FR01-KA203-048085, Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu  KA2 "Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices", Konkurs: KA203 - Strategic Partnerships for higher education. Projekt realizowany w latach 2018-2020.


Artykuły     

 • 2019. Wie kann der Gläubiger erfolgreich zu seinem Geld kommen? Zu Höflichkeitsstrategien in deutschen und polnischen Mahnschreiben. W: Gondek, A. / Szczęk, J. (red.): Deutsche Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. Sektionsbeiträge der internationalen EUROPHRAS-Tagung in Białystok/Polen, 10.-12. September 2018., 73-88.

 • 2018. Relacje semantyczne w polskich i niemieckich terminach wielowyrazowych z zakresu prawa. W: Linguistica Copernicana, 15, 245-265.

 • 2018. Językowe i tekstowe sposoby popularyzacji wiedzy prawnej w niemieckiej prasie opiniotwórczej i bulwarowej – pilotażowa analiza intralingwalna. W: Applied Linguistics Papers 25/4, 215–233.

 • 2018. Pragmatische Phraseologismen in Gesetzestexten und Probleme ihrer lexikographischen Erfassung. In: Gondek, Anna / Jurasz, Alina / Szczęk, Joanna (Hrsg.): Einblicke – Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie aus intra- und interlingualer Sicht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 263-274.
 • 2017. Latynizmy w tekstach prawnych i prawniczych – ujęcie kontrastywne polsko-niemieckie. In: Comparative Legilinguistics, 31, 69-88.

 • 2017. Pragmatische Phraseologismen in ausgewählten Rechtstexten — ein Systematisierungsversuch. W: Lingwistyka stosowana, 22, Nr 2/2017,149–162.

 • 2016. Nominationseinheiten im Fachtext aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch. W: Juszczyk, Konrad/ Kamasa, Voctoria/ Mikołajczyk, Beata/ Taborek, Janusz/ Zabrocki, Władysław (red.): Język w Poznaniu 5. Poznań, 149-162.

 • 2015. Zur Verwendung von (Fach-)Phraseologismen in deutschen und polnischen Rechtstexten. W: Mikołajczyk, Beata (red.): Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart. Die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten. Poznań, 115-130.

 • 2014. "Versuch der Analyse des Vertrags von Lissabon nach dem Mehrebenenmodell von Heinemann/Heinemann". W: Juszczyk, Konrad / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Zabrocki, Władysław (red.): Język w Poznaniu 4. Poznań, 273-283.

 • 2014. "Konwencjonalizacja w tekstach prawnych na przykładzie polskiej i niemieckiej wersji Traktatu lizbońskiego". W: Łukasik, Marek / Mikołajewska, Beata (red.): Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, 440-453.

 • 2013. "Vorüberlegungen zu Kollokationen in Fachtexten am Beispiel der Gründungsverträge der EU". W: Bartoszewicz Iwona / Szczęk Joanna / Tworek Artur (red.): Im Anfang war das Wort II. Linguistische Treffen in Wrocław 9. Wrocław, Dresden, 353-357.      

 • 2013. "Traktat lizboński jako tekst specjalistyczny". W: Puppel, S. / Tomaszkiewicz, T. (red.): Scripta manent - res novae. Poznań, 569-578.

 • 2012. „Internacjonalizmy paremiologiczne a językowy obraz świata.” W: Juszczyk, K. /Mikołajczyk, B. /Taborek, J. /Zabrocki, W. (red.): Język w Poznaniu 3. Poznań, 313-323.

 • 2011. "Przysłowia internacjonalne a wielojęzyczność w dydaktyce". W: Juszczyk, K. /Mikołajczyk, B. /Taborek, J. /Zabrocki, W. (red.): Język w Poznaniu 2. Poznań, 213-224.

Recenzje
 • Zofia Berdychowska, Heinz-Helmut Lüger, Czesława Schatte, Grażyna Zenderowska-Korpus (Hrsg.). Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur II. Öffentlicher Raum – Medien – Phraseodidaktik. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2017, S. 221., 266-270.

 • Zofia Berdychowska, Heinz-Helmut Lüger, Czesława Schatte, Grażyna Zenderowska-Korpus (Hrsg.). Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur I. Abgrenzungen – sprach- und textvergleichende Zugänge. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang. 2017, S. 177. In Glottodidactica 45/2 Poznań 2018, 338-342.

 • Elżbieta Dziurewicz. Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen im Deutschen am Beispiel des phraseologischen Optimums für DaF. PHILOLOGIA Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse Bd. 206. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 2015, 260 S. W: Glottodidactica XLIII/2. Poznań 2016, 236-238.
   
 • Magdalena Urbaniak-Elkholy: Komplexe deutsche Nominalphrasen und ihre polnischen Entsprechungen. Eine konfrontative Studie. Danziger Beiträge zur Germanistik. Bd. 47. Peter Lang: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. W: Glottodidactica XLII/1. Poznań 2015, 120-122.
 • Agnieszka Błażek, Aleka Rapti, Burkhard Schaeder: UNILEX Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch. Ein Leitfaden zur studentischen Mobilität. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010. W: Glottodidactica XXXVII. Poznań 2011, 190-193.

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe