prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

Adres                                    
Collegium Hipolita Cegielskiego  
ul. 28 Czerwca 1956 roku/nr 19861-485 Poznań
Telefon                                  
(061) 829 29 25 (sekretariat)
 
E-mail                             
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje           
profesor nadzwyczajny UAM
kierownik Zakładu Glottopedagogiki Interkulturowej              
Zastępca Dyrektora ILS

Dziedziny badań naukowych
glottodydaktyka ogólna, dydaktyka i metodyka j. niemieckiego jako obcego, interkulturowa glottopedagogika, komunikacja interkulturowa, dydaktyka tekstu, andragogika językowa, wielojęzyczność

Dydaktyka
ćwiczenia do wykładu z glottodydaktyki, zajęcia specjalizacyjne z glottodydaktyki, wstęp do komunikacji interkulturowej, seminaria licencjackie i magisterskie dla studentów dziennych i zaocznych z zakresu glottodydaktyki, proseminaria i ćwiczenia z nauczania interkulturowego w dydaktyce języków obcych oraz z dydaktyki tekstów autentycznych, wstęp do metodologii badań, fakultety z zakresu komunikowania praktycznego i komunikacji interkulturowej w praktyce, podróże studyjne i seminaria blokowe polsko-niemieckie

Pobyty badawcze (dłuższe)

 • 1998-1999: asystentka na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Professur für Fremdsprachendidaktik unter besonderer Berücksichtigung des Polnischen, Deutsch-polnischer Kulturvergleichung, der Sprachentwicklung (u Prof. dr hab. W. Pfeiffera)
 • 1999-2004: pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Professur für Fremdsprachendidaktik unter besonderer Berücksichtigung des Polnischen, Deutsch-polnischer Kulturvergleichung, der Sprachentwicklung (u Prof. Dr. W. Pfeiffera)
 • 2004-2007: pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Professur für Sprachwissenschaft: Linguistische Kommunikations- und Medienforschung (u Prof. Dr. H. Schrödera)
 • 2012-2013: profesor gościnny w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt (Mehrsprachigkeit/DaZ/DaF, zaproszenie Prof. Britty Hufeisen)                 

Pobyty badawcze (krótsze)

 • 1.08.-1.10.1999: badania naukowe w Instytucie Języka Niemieckiego i Lingwistyki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (opiekun naukowy: Dr. Ilka Höppner)
 • 1.08.-31.08.2000: badania naukowe na uniwersytecie w Kilonii (opiekun naukowy: Prof.  dr. Phil. Dr. h. c. Winfried Ulrich)
 • 1.10.-31.10.2001: badania naukowe na uniwersytecie we Wiedniu (opiekun naukowy: Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm)
 • 1.02.-31.03.2005: badania naukowe w Instytucie Badań nad Nauczaniem Języków Obcych w Marburgu (opiekun naukowy: Prof. Dr. Frank G. Königs)
 • 15.07.-15.12.2007: badania naukowe na uniwersytecie w Kilonii (opiekun naukowy Prof. Dr. Phil. Dr. h.c. Winfried Ulrich)
 • 1.07.-1.09.2008: badania naukowe w Instytucie Badań nad Nauczaniem Języków Obcych w Marburgu (opiekun naukowy Prof. Dr. Frank G. Königs)
 • od 2008: liczne krótkie pobyty dydaktyczno-naukowe w ramach programu Erasmus na uczelniach w Maladze, Frankfurcie nad Odrą, Berlinie, Marburgu i Darmstadt.


Współpraca międzynarodowa
2009-2011: Projekt POLDI: Współpraca naukowa międzynarodowa z Instytutem Pedagogiki Szkolnej w Marburgu na temat wybranych aspektów komunikacji interkulturowej polsko-niemieckiej oraz naukowej ewaluacji 6 podróży studyjnych i interkulturowych seminariów dla studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Poznaniu i Instytutu Pedagogiki Szkolnej w Marburgu, które odbyły się w latach 2009, 2010 i 2011 w Marburgu i w Poznaniu. Współpracuję w tym zakresie z dr Angelą Schmidt-Bernhardt, dr Antje Stork, dr Martą Janachowską-Budych i dr Pawłem Rybszlegerem.
 
2012-2013: Projekt WSK: Współpraca naukowa międzynarodowa z Uniwersytetem Technicznym w Darmstadt w celu opracowania elektronicznego słownika pojęć fachowych do wielojęzyczności (z prof. Brittą Hufeisen i jej pracownikami).
 
2012-2014: Projekt DaPO: Współpraca naukowa międzynarodowa z Uniwersytetem  Technicznym w Darmstadt w celu opracowania teoretycznej i  praktycznej koncepcji e-learningu w ramach pracy w e-tandemach dla studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Poznaniu i studentów wszystkich kierunków Centrum Językowego w ramach Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt z opanowanym na poziomie od B1 językiem polskim jako obcym. Współpracuję w tym zakresie z mgr Barbarą Stolarczyk. Projekt finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 
Spis publikacji:
Monografie
2011 Deutsch-polnische Entdeckungen. Projektarbeit zur Förderung interkultureller Kompetenz in Schule und Studium. Theoretische Grundlagen und praktische Lernmaterialien, Marburg: Tectum, 198 stron. (z Schmidt-Bernhardt, Angela/ Stork, Antje/Rybszleger, Paweł)
2009 Fremdsprachliches Hörverstehen im Erwachsenenalter. Theoretische und empirische Grundlagen zur adressatengerechten und integrativen Förderung der Hörverstehenskompetenz am Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Polen. Poznań: Wydawncictwo Naukowe UAM, 405 stron.
2003 Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen. Eine Studie zur Landes- und Kulturkundevermittlung im DaF-Studium in Polen. Hamburg: Dr. Kovač, 302 strony.

Artykuły                                                      
2013a „Unterrichtsmaterialien via elektronische Medien grenzüberschreitend entwickeln. Ausgewählte Ergebnisse eines Kooperationsprojekts zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg“. W: Chudak, Sebastian (Hrsg.): Fremdsprachenunterricht – omnimedial? Frankfurt a.M.: Lang, 147-159. (z Stork, Antje)
2013b „Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Ein Beispiel interkultureller Kooperation“. W: Zielsprache Deutsch 39, 3 (2012), 47-60. (z Paweł Rybszleger, Angela Schmidt-Bernhardt i Antje Stork)
2013c  „Unterrichtsmaterialien in der DaF-Lehrerausbildung kreativ und interkulturell entwickeln lassen am Beispiel der Didaktisierung von Erinnerungsorten“. W: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia/ Lankiewicz, Handrian (Ed.): From Classroom to Workplace: Advances in Applied Linguistics. Piła: Wydawnictwo PWSZ, 47-58. (z Marta Janachowska-Budych i Paweł Rybszleger)
2013d „Interkulturelles Lernen im Rahmen eines polnisch-deutschen Kooperations­pro­jektes (Poznań – Marburg)W: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Akten des XII. International en Germanistikkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 19, 15-19. (z Angela Schmidt-Bernhardt, Paweł Rybszleger, Antje Stork)
2013e „Hörbücher: Möglichkeiten des Einsatzes im DaF-Unterricht“ W: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Akten des XII. International en Germanistikkongresses Warschau 2010Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 19, 209-214. (z Paweł Rybszleger, Antje Stork)
2013f  „Zagadnienia preparacji materiałów glottodydaktycznych do rozwijania sprawności obcojęzycznego rozumienia ze słuchu”. W: Puppel, Stanisław/ Tomaszkiewicz, Teresa (red.): Scripta manent – res nova. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 11-21.
2013g „Einführung von zukünftigen Deutschlehrenden in die Gestaltung von internationalen Schüler­begeg­nungen“. W: Studia Germanica Gedaniensia 29, 279-291. (z Antje Stork)
2012a „Rola podróży studyjnych w procesie świadomej refleksji i relatywizacji stereotypów. Projekt polsko-niemiecki.” W: Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Anna Szczepaniak-Kozak, Hadrian Lankiewicz (red.). Interkulturoweaspekty dydaktyki języków obcych. Piła: Wydawnictwo PWSZ, 113-126.
2012b „Integration von sprachlichen Fertigkeiten im DaF/DaZ-Unterricht mit Erwachsenen. Bausteine für eine integrative Hörverstehensdidaktik auf B1/B2-Niveau“. In: Deutsch als Zweitsprache 1/2012, 35-50.       
2012c „Zwischen polymethodischem Forschungsdesign und Realität – Ein kritischer Rückblick auf ein Forschungsprojekt zur integrativen Hörverstehensförderung“. W: Chiara Cerri/Sabine Jentges/Antje Stork (Hrsg.): Methoden empirischer Fremdsprachenforschung im Prozess. Ein Blick hinter die Kulissen aktueller Forschungsprojekte. Materialien Deutsch als Fremdsprache. Band 88. Göttingen: Universitätsdrucke, 135-164.
2012d „Interkulturelle Begegnungen vorbereiten und durchführen“. W: Busch,Matthias/Lis, Thomasz (Hrsg.): „Lernen jenseits der Oder“ –Lehrerhand­rei­chung für deutsch-polnische Unterrichtsprojekte. Konzepte und Materialien für re­­gionalspezifische Unterrichtseinheiten.Frankfurt a.O./ Gorzów (z Stork, Antje), 32-42.
2012e „Planowanie i przeprowadzanie spotkań międzykulturowych“. W: Busch, Matthias/Lis, Thomasz (red..): „Uczenie się po tamtej stronie Odry“ – Regionalne projekty edukacyjne w regionie przygranicznym – koncepcje i materiały. Podręcznik dla nauczycieli. Frankfurt a.O./ Gorzów (z Stork, Antje), 32-42. (tłumaczenie artykułu 2012d)
2012f  „Vorwort der Herausgeberinnen“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Stork, Antje (Hrsg.): Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Leh­rer­ausbildung. Frankfurt am Main i.in.: Lang. (Reihe: Posener Beiträge zur Angewandten Lin­guis­­­tik. Band 2), 9-14. (z Antje Stork)
2012g  „‘Es war anstrengend und kräfteraubend, den anderen zu verstehen und auf ihn einzugehen‘ – interkulturelles Lernen anhand urbaner Raumkonzepte“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Stork, Antje (Hrsg.): Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Leh­rer­ausbildung. Frankfurt am Main i.in.: Lang. (Reihe: Posener Beiträge zur Angewandten Lin­guis­­­tik. Band 2), 277-288 (z Paweł Rybszleger, Angela Schmidt-Bernhardt, Antje Stork)
2012h „Internationale Kooperationsseminare – ein Plädoyer“. In: Das Hochschulwesen 6, 154-158. (z Antje Stork)
2011a „Erfolgreiches Fremdsprachenlernen im Erwachsenenalter? AusgewählteErgebnisse der gegenwärtigen Fremdsprachenandragogik“. W:Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden, Frankfurt a.M. iin.: Peter Lang  (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1) 197-212.
2011b „Eigenständige Verbesserung der Hörverstehenskompetenz mit  Podcasts – Ent­wick­­lung von Bausteinen zur Sprachlernberatung imBereich Hörverstehen DaF“. In: Hoffmann, Sabine/Vogler, Stefanie(Hrsg.): Sprachlernberatung für DaF. Berlin:Franck & Timme. Verlag fürwissenschaftliche Literatur, 107-121. (z Stork, Antje)
2011c „Interkulturelles Lernen praktisch: Deutsche und polnische Studierende erstellen Podcasts zu interkulturellen Themen“.W: Adamczak-      Krysztofowicz, Sylwia/Kowalonek-Janczarek, Monika/Maciejewski,  Marcin/Sopata, Aldona (Hrsg.): Aktuelle Probleme der angewandten  Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für  Fremdsprachenlehrer, Dolmetscher und Mediatoren. Poznań:Wydawnictwo Naukowe UAM, 109-120.   (z Schmidt-Bernhardt,Angela/Stork, Antje/Rybszleger, Paweł)
2011d „Förderung der interkulturellen Kompetenz praktisch: Vorbereitung und Durchführung eines Studienreiseprojektes   zwischen Marburg und Poznań“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Kowalonek-Janczarek, Monika/Maciejewski, Marcin/Sopata, Aldona (Hrsg.): Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Dolmetscher und Mediatoren. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 83-98.   (z Schmidt-Bernhardt, Angela/Stork, Antje/Rybszleger, Paweł)
2011e „Hör- und Sprechtraining mit Audioportfolios – ja, aber wie?“. In: Fremd­spra­che Deutsch 45. 17-20.(z Stork, Antje)
2011f  „Vorwort“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Kowalonek-Janczarek, Monika/Maciejewski, Marcin/ Sopa­ta, Aldona (Hrsg.): Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren. Poznań: Wydawnictwo UAM, 7-11. (z Kowalonek-Janczarek, Monika/Maciejewski, Marcin/ Sopa­ta, Aldona)
2010a „Auditive Medien“. W: Wolfgang Hallet/Frank G. Königs (Hrsg.).Handbuch Fremdsprachendidaktik. Hannover: Friedrich Verlag, 274-276.
2010b „Hören und Hörverstehen“. W: Wolfgang Hallet/Frank G. Königs (Hrsg.). Handbuch Fremdsprachendidaktik. Hannover: Friedrich Verlag, 79-83.
2010c „Didaktisch-methodische Einsatzmöglichkeiten von Podcasts in der DaF-Lehrerausbildung“. W: Deutsch als Fremdsprache 47 (2), 91-97 (z Stork, Antje)
2010d  „Możliwości wykorzystania metody stacji dydaktycznych w treningu strategii uczenia się słownictwa” (tlum. niem.: „Möglichkeiten des Einsatzes von Stationen­lernen beim Training von Vokabellernstrategien“). W: Języki Obce w Szkole 2/2010, 179-184. (z Stork, Antje)
2010e „DaF-Lehrerausbildung in Detschland und Polen: Konzeption und Durchführung eines Kooperationsprojektes zur Erstellung von Hörverstehensmaterialien“. W: Convivium DAAD. Germanistisches Jahrbuch Polen. 277-302. (z Stork, Antje)
2009a „Zur Überprüfung des Hörverstehens in der neuen Fassung der DaF-Abiturprüfung in Polen“ W: Hunstiger, Agnieszka/Koreik, Uwe (Hrsg.): Chance Deutsch. Schule - Studium - Arbeitswelt. 34. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 2006 an der Leibniz Universität Hannover. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 121-148.
2009b „Zur Gestaltung des Hörverstehenstrainings in universitären Sommerdeutschkursen“. W: Info DaF 4/2009, 368-380 (z Stork, Antje).         
2009c  „Podcasts im glottodidaktischen Medienverbund. Versuch einer vergleichenden Analyse“. W: Glottodidactica XXXV (z Stork, Antje), 117-128.
2009d „Verstehendes Hören mit Hilfe von Podcasts optimieren“. W: IDT/IDV-Magazin Nr 81. Band 1, 287-297. (z Stork, Antje)
2009e  „Plädoyer für einen lerner- und prozessorientierten Umgang mit Texten im fortgeschrittenen Deutschunterricht. Überlegungen und Vorschläge aus der Sicht polnischer Studierender im Studiengang Angewandte Linguistik der Universität Poznań“. W: Białek, Edward/Huszcza, Krysztof (Hrsg.): Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich. Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik, Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, 213-239. (z Stork, Antje) (przedruk artykułu z: Orbis Linguarum 32/2007)
2008a  „Hörverstehenskompetenz erwachsenengemäß entwickeln:Konsequenzen aus einer qualitativen Kursteilnehmerbefragung für dieHörtextauswahl im DaF-Unterricht“ W: Zielsprache Deutsch 1, 36-59.
2008b  „Hörverstehenskompetenz adressatengerecht fördern: Untersuchungsergebnisse und Thesen zur Höraufgabenentwicklung imDaF-Unterricht mit Erwachsenen“ W: Burwitz-Melzer, E. u.a. (Hrsg.):Sprachen lernen – Menschen bilden. Dokumentation zum 22. Kongressfür Fremdsprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft fürFremdsprachenforschung (DGFF). Baltmannsweiler: Schneider VerlagHohengehren, 119-129.
2008c  „Kontrola i ocena rozumienia ze słuchu w dydaktyce języka        niemieckiego dla dorosłych“ (Kontrolle und Bewertung desHörverstehens in der DaF-Didaktik für Erwachsene”) W: Jodłowiec,M./Niżegorodcew, A. (red.). Język a komunikacja 22: W stronęnowoczesnego nauczania języków obcych. Kraków KrakowskieTowarzystwo „Tertium”, 37-49.
2008d  „Methodisch-didaktische Postulate zur Ausbildung der interkulturellen  Kommunikationskompetenz im universitären DaF-Unterricht in Polen“. W: Bartoszewicz, I./Szczęk, J./Tworek, A. (Hrsg.): Linguistica et res cotidianae. Linguistische Treffen in Wrocław2. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag, 217-227.
2008e  „Texte lernerorientiert auswählen. Folgerungen aus einer quantitativen Studierendenbefragung für die Textauswahl und Textarbeit im universitären Fremdsprachenunterricht“. W: Chlosta, Ch./Leder, G./Krischer, B. (Hrsg.): Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache in Forschung und Praxis. Tagungsband der 35. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 2007 an der Freien Universität Berlin, Göttingen: Universitätsverlag, 463-485. (z Stork, Antje)
2008f   „Welche Texte und Inhalte für den Fremdsprachenunterricht an der Hochschule?“. W: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 47, 11-26. (z Stork, Antje)
2008g  „Aktuelle deutschsprachige Hör- und Lesetexte mit den Jugendlichen   im Lyzeum prozessorientiert auswählen“ W: Hallo Deutschlehrer 27, 29-31. “ (z Stork, Antje)
2008h „Vokabellernen im modernen Englischunterricht: Erfahrungen mit einer Unterrichtssequenz zur Erprobung von Vokabellernstrategien“ W: Scripta Neophilologica Posnaniensia IX, 9-27. (z Stork, Antje)
 2008i  „‘Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden‘ – Mündliche Referate in der universitären Deutschlehrerausbildung in Polen“ W: Studia Germanica Gedaniensia 16, 89-106. (z Stork, Antje)
2007a  „Krytyczna analiza sposobów testowania osiągnięć w rozumieniu zesłuchu na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego”. W: Języki Obce w Szkole 1/2007, 60-66.           
2007b  „Znaczenie podejścia interkulturowego w akademickiej dydaktyce języka niemieckiego. Rys historyczny i krótkie podsumowanie najważniejszych wniosków z badań własnych“. W: Przegląd Glottodydaktyczny 22/2006, 39-46.
2007c „Grundprinzipien für den Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen im interkulturellen Fremdsprachenunterricht mit Fortgeschrittenen“ W: Kwartalnik Neofilologiczny LIV 3/2007, 48-57.
2007d „Von der Selbstbeurteilung zur Fremdbeurteilung: Zur Vermittlung einer Beurteilungskompetenz mündlichen Ausdrucksvermögens im DaF-Studium“. W: German as a Foreign Language 1/2007, 26-51. (z Stork, Antje)
2007e „Zum Vokabellernen befähigen: Lernstrategien vermitteln“. W: Praxis Fremdsprachenunterricht 6/2007, 27-31. (z Stork, Antje)
2007f  „Erste Schritte polnischer DaF-Lerner zur Bewertung monologischen Sprechens: Eine Unterrichtseinheit zur Selbsteinschätzung, Entwicklung von Beurteilungskriterien, Fremdbeurteilung sowie zur Evaluation der mündlichen Referate im Deutschunterricht auf den Niveaustufen B1 und B2“ W: Hallo Deutschlehrer 25/2007, 14-16. (z Stork, Antje).
2007g  „Plädoyer für einen lerner- und prozessorientierten Umgang mit Textenim fortgeschrittenen Deutschunterricht. Überlegungen und Vorschlägeaus der Sicht polnischer Studierender im Studiengang AngewandteLinguistik der Universität Poznań“. W: Orbis Linguarum Vol. 32, 171-194. (z Stork, Antje)
2006a „Miejsce i rola nauczania interkulturowego na studiach germanistycznych  i w kolegiach nauczycielskich w Polsce. Prezentacjawybranych wyników badań empirycznych“. W: Neofilolog 28, 25-32
2006b „Aspekte der Textauswahl für den Fremdsprachenunterricht an derHochschule? Ergebnisse einer Studierendenbefragung“ (z Stork, Antje)W: Fremdsprachen und Hochschule 77/2006, 55-79.
2005  „Kooperatives Miteinander statt Nebeneinander. Zur Beziehung zwischender interkulturellen Fremdsprachendidaktik und den  Kulturwissenschaften“. W: Glottodidactica. An international Journal ofApplied Linguistics XXX und XXXI, 5-11.
2004  „Teksty autentyczne jako źródło interkulturowej kompetencji komunikacyjnej. Wybrane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów i wykładowców studiów germanistycznych i kolegiów językowych.” W: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 25, 36-42.
2001   „Teksty autentyczne w nowoczesnym interkulturowym nauczaniu języków obcych“. W: Studia Neofilologiczne 2, 7-14. 
2000a  „Alltagskultur im Fremdsprachenunterricht: Theoretische Fundierung und unterrichtliche Praxis der interkulturellen Landeskundedidaktik”. W: Studia Germanica Posnaniensia XXVI, 149-167.
2000b „Literatur als Kultursensibilisierung? Zur Arbeit mit literarischen Texten im interkulturellen Fremdsprachen-unterricht“. W: Glottodidactica. An international Journal of Applied Linguistics XXVII, 5-26.
2000c „Die Integration von Literatur- und Landeskundevermittlung. Eine neue Herausforderung im interkulturellen Fremdsprachenunterricht“. W: ORBIS LINGUARUM 15, 167-180.

Rezenzje
2009    Myczko, K./Skowronek, B./Zabrocki, W. (2008): Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. W: Glottodidactica XXXV, 215-219.
2008   Wagner, R. W/ Brunner A/ Voigt-Zimmermann, S. (Hrsg.) (2006). „Hören – Lesen – Sprechen“.München; Basel: Ernst Reinhardt. W: Info DaF 2/3, 359-363.
2003   W. Pfeiffer (2001). „Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki”. Poznań: Wagros. W: Glottodidactica. An international Journal of Applied Linguistics XXIX, 177-181.               
 
Recenzje wydawnicze
2012   Krawiec, Marek (red.): Od języka do kultury, literatury, sztuki i mediów. Wałbrzych: Wydawnictwo DTP Service s.c.

Recenzje rozpraw doktorskich
 2013a Podpora-Polit, Emilia: Testowanie sprawności receptywnych w standaryzowanych testach języka niemieckiego i angielskiego – próba analizy porównawczej. Katowice Uniwersytet Śląski.  
2013b  Płowens, Jakub: Tekst prasowy w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Studium psycholingwistyczne. Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Sprawozdania
2010   Bericht über die internationale Konferenz „Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren“. W: Glottodidactica XXXVI, 299-301. (z Kowalonek-Janczarek, Monika/ Maciejewski, Marcin/ Sopata, Aldona)
2003   „Międzynarodowa konferencja Societas Humboldtiana Polonorum. Frankfurt nad Odrą i Słubice – październik 2003. W: Życie Uniwersyteckie 11 (27), 7.

Artykuły w druku
 „Interkulturelle Begegnungsdidaktik für angehende Fremdsprachenlehrende: Theorie und Praxis“. In: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Szczepaniak-Kozak, Anna (Hrsg.): Kultur – Kommunikation – Kreativität – Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht“. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 4, Berlin i in.: Peter Lang Verlag
„Podcasty – nowe media w nauczaniu i uczeniu się języków obcych“. W: Krawiec, Marek (red.): From language to culture, literature, art and media – towards integrated learning and teaching. 
„Ich bin in der Minderheit und will nichts aufdrängen„ – Manifestationen von Interkulturalität im deutsch-polnischen Online-Forum“. W: Materialien der 39. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache „Zur Sprache.kom. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ (z Antje Stork i Victoria Storozenko)
Lemma ta Begegnungssprachenmodell, Arbeitssprache, Partnersprache (ostatni z Britta Hufeisen i Ute Henning). In: Kilian, J. / Rymarczyk, J. (Hrsg): Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK), Bd. 16: Sprachdidaktik: Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache. Berlin, New York: de Gruyter [vgl. http://www.wsk.uni-erlangen.de ].
 
Działalność wydawnicza
asystentka wydawcy czasopisma naukowego Glottodidactica. An   International Journal of AppliedLinguistics w latach 1999-2005
współwydawca tomu zbiorowego: (2011): Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren. Poznań: Wydawnictwo UAM. ( z Kowalonek-Janczarek, Monika/ Maciejewski, Marcin/ Sopata, Aldona)
współwydawca tomu zbiorowego: (2012): Multikompetent – multimeldial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung“. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 2, Berlin i in.: Peter Lang Verlag (z Stork, Antje)
współwydawca tomu zbiorowego: (2014): Kultur – Kommunikation – Kreativität – Reflexivität. Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht“. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 4, Berlin i in.: Peter Lang Verlag (z Szczepaniak-Kozak, Anna)

Nagrody i odznaczenia     
maj 2002 - Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za przedterminową obronę rozprawy doktorskiej
listopad 2003 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą obronioną przed ukończeniem 30 roku życia pracę doktorską
wrzesień 2005 - Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy  dydaktyczno-organizacyjnej
wrzesień 2010 - Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy naukowej
grudzień 2010 - Medal Brązowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę
wrzesień 2012 - Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

 
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe