dr Joanna Andrzejewska

Kontakt:
0618292930, pok. 201
 
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Stanowisko i funkcje:
Adiunkt,
- opiekun I roku SUM
- członek Rady Programowej ILS
- opiekun "Sekcji Komunikacji Interkulturowej" Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej
- koordynator ILS d.s. projektów unijnych
 
Dziedziny badań naukowych:
komunikacja i kompetencja interkulturowa, gry interkulturowe, mediacja interkulturowa, postrzeganie, obcość, rzeczywistość językowa i pozajęzykowa
 
Dydaktyka:
seminarium licencjackie, język niemiecki specjalistyczny, komunikacja interkulturowa
 
Współpraca z zagranicą:
11.11 – 16.11.2013    Högskolan Dalarna, Wydział Humanistyczny, Falun, Szwecja
01.08 – 31.12.2012    Christian-Albrechts-Universität, Institut für Slawistik, Kiel, Niemcy
13.03 – 17.02.2012    Ludwig-Maximilian-Universität, Institut für Interkulturelle Kommunikation, München, Niemcy
02.10 – 09.10.2010    Universita degli Studi di Salerno, Facolta di Lingue e Letterature Straniere, Salerno, Włochy
02.07 – 31.07.2010    Christian-Albrechts-Universität, Institut für Slawistik, Kiel, Niemcy
01.12 – 06.12.2008    Universität Leipzig, Institut fur Slawistik, Lipsk, Niemcy
29.06 – 09.07.2008    Phillipps-Universität, Marburg, Niemcy
07.02 – 18.03.2008    Universität Bayreuth, Interkulturelle Germanistik Deutsch als Fremdsprache, Bayreuth, Niemcy
 
Publikacje:
 
Monografie
Andrzejewska, J., (Hrsg.), Das Fremde in den interkulturellen Untersuchungen, in Druck
 
Artykuły
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., 2001, Die Habermas’sche Theorie der Sprechakte (ein Beitrag zur Pragmalinguistik), in: Andrzejewski B. (Hrsg.), Lingua ac Communitas, Nr. 11, Warszawa – Poznań, S. 67 – 71.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., 2001, Mittel und Ziel der Werbung, in: Berdychowska, Z., Dębski, A., Heinemann, M., (Hrsg.), Im Blickpunkt: Textlinguistik und Pragmatik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, S. 9 – 15.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Das im Werbespot geführte Quasi-Gespräch, 2004, in: Bracić, S., Ćuden, D., Podgorśek, S., Pogaćnik, V., (red.), Linguistische Studien im europäischen Jahr der Sprachen. Akten des 36. Linguistischen Colloquiums in Ljubljana 2001, Peter Lang, Frankfurt am Main, S. 49 – 55.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Opalenica auf den alten Postkarten, 2004, in: Wojcieszak, B., (Hrsg.), Opalenica na dawnej pocztówce, Nowy Tomyśl-Opalenica, S. 82 – 83.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Pragmalingwistyka, 2005, in: Drozdowicz, Z., (red.), 2005, Europa, Europa… Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, t. III: Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, S. 409.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Nowy Tomyśl auf den alten Postkarten, 2005, in: Wojcieszak, B., Nowy Tomyśl na dawnej pocztówce, Nowy Tomyśl, S. 105.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Aufforderungen. Wie sich diese Sprechakte auf die Werbespots beziehen, 2006, in: Symbolae Europaeae, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, S. 97 – 108.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Modalität. Zur Ausdruckbarkeit der Illokution in deutschen und polnischen Werbespots, 2006, in: Andrzejewski, B., Lingua ac communitas Nr. 16, Warszawa-Poznań.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Stymulacja nauczania komunikacji interkulturowej za pomocą gier interkulturowych, 2008, in: Surdyk, A., Szeja, J.Z., (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, ZtiFK UAM, Poznań. S. 81 – 88.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Stöckmann, B., 2009, Czy jesteś kompetentny interkulturowo? Projekt gry sytuacyjnej. W: Surdyk, A. (red.), Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Nr 1/2009, PTBG, Poznań, 25 – 32.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., 2009, Kommunikationsmodelle in Bezug auf die Werbespots, in: Henn-Memmsheimer, B., Franz, J., (Hrsg.), Die Ordnung des Standards und die Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 347 – 358.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., 2010, Spieleinsatz bei der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz, in: Myczko, K., (red.), Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 199 – 204.
Andrzejewska-Kwiatkowska. J., Wojtkowiak-Sadowska, A., 2010, Sprachlernspiel im modernen Fremdsprachenunterricht in der Primarstufe mit Beispielen aus dem Lehrwerk „Regenwurm“, in: Adamczak-Krysztofowicz, S., Kowalonek-Janczarek, M., Maciejewski, M., Sopata, A., Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren, Wissenschaftlicher Verlag der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań, S. 239 – 247.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., 2011, Polnische Kultur und Sprache-Seminar. Ein Vorschlag zur Förderung interkultureller Kompetenz der deutschen Studierenden mithilfe von Spielen, in: Surdyk, A., Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier, PTBG, Poznan, S. 21 – 30.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., 2012, Polenwahrnehmung der Deutschen. Eine Umfrage der deutschen Studierenden, in: Wąsikiewicz-Firlej, E., Szczepaniak-Kozak, A., Lankiewicz, H., Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła, S. 97 - 108.
Andrzejewska-Kwiatkowska, J., Interkulturelle Spiele im Fach der Interkulturellen Kommunikation, in: Karianidou, E. et al. (Hrsg.), Akten des 42. Linguistischen Colloquiums, Rhodos 2007, Rhodos 2013.
 
Recenzje
1.Albert Raasch (Hrsg.), Deutsch und andere Fremdsprachen – internationale Länderberichte, Sprachenpolitische Analysen, Anregungen, Amsterdam-Atlanta, Editions Rodopi B.V., 1999, Glottodidactica XXVII, Wissenschaftlicher Verlag der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań, S. 168 – 172.
2. Helga Losche, Interkulturelle Kommunikation. Sammlung praktischer Spiele und Übungen. Ziel Verlag, Augsburg, 2005., Glottodidactica XXXIV, 2008, Wissenschaftlicher Verlag der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań, S. 212 – 214.
3. Augustyn Surdyk, Jerzy Zbigniew Szeja (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym,  Homo Communikativus Nr. 2 (4)/2008, ZTIFK UAM, Poznań, W: Surdyk, A. (red.), 2009, Homo Ludens. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Nr 1, PTBG, Poznań, 323 – 326.
4. Gundula Gwenn Hiller, Stefanie Vogler-Lipp, Schlüsselqualifikation Interkulturelle Kompetenz an Hochschulen. Grundlagen, Konzepte, Methoden, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2010, in: Info DaF Nr. 4, 2011, S. 465 – 468.
5. Das Schwedischlehrbuch M. Åström „Språkporten – för svenska som andra språk A och B”, in: Symbolae Europaeae, Studia humanistyczne Politechniki Koszalinskiej Nr. 5, Teoria komunikacji, kultura, historia, Koszalin 2012, S. 105-107.
6. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Fremdsprachliches Hörverstehen im Erwachsenenalter, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009, in: Colloquia Germanica Stettinensia Nr. 21, Szczecin, 2013, S. 293-295.
 
Tłumaczenia naukowe
1. Weisberger, L., Językoznawstwo odnoszące się do działania, in: Andrzejewski, B., 2005, Poznanie i komunikacja, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, S. 115 – 127.
2. Lenneberg, E.H., Zarys biologicznej teorii języka, in: Andrzejewski, B., 2005, Poznanie i komunikacja, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, S. 128 – 133.
3. Schmitz, Hermann, Postrzeganie (Wahrnehmung), in Druck.
 
Sprawozdania z konferencji
1.Bericht über die III. Deutsch-polnische Nachwuchskonferenz, 1999, Glottodidactica XXVII (1999), Wissenschaftlicher Verlag der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań S. 123 – 124.
2.Bericht über das 37. Linguistische Kolloquium in Jena 2002, Glottodidactica XXIX (2001), Wissenschaftlicher Verlag der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań, S. 191 – 192.
3.(Zusammen mit Isabella Waibel) Bericht über die Internationale Frühjahrstagung „Wissenschaftsmobilität und Interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext”. Ludwig-Maximilian-Universität in München, 21 – 22. April 2012, Glottodidactica, Wissenschaftlicher Verlag der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań, in Druck.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe