dr Agnieszka Błażek

Telefon:
61 8292930, pok. 207
 
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje:
aktualnie: stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta, Uniwersytet Lipski (prof. Klaus-Dieter Baumann)
adiunkt
opiekun sekcji translatorycznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych:
języki specjalistyczne, terminologia, terminografia, leksykografia, dydaktyka języków obcych
 
Dydaktyka
język niemiecki specjalistyczny (prawo, ekonomia, szkolnictwo wyższe)
tłumaczenie pisemne specjalistyczne (prawo, ekonomia, szkolnictwo wyższe)
leksykologia i leksykografia
 
Współpraca międzynarodowa
2008-2010: Członek zespołu badawczego w projekcie Languages in a Network of European Excellence.
2008-2009: Unilex - słownik uniwersytecki niemiecko-polski. We współpracy z prof. Burkhardem Schaederem z Uniwersytetu w Siegen (Niemcy)
2009-2010: Członek zespołu Laboratorium Interkulturowego przy Uniwersytecie im. Niekrassowa w Kostromie (Rosja)
od 2013: Polski koordynator sieci CEEPUS "TRANS-TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation", kierownictwo sieci: Uniwersytet w Mariborze (Słowenia) 

Monografie:
Błażek, A.; Rapti, A.; Schaeder, B. (2010): Unilex. Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch. Słownik uniwersytecki polsko-niemiecki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa (dodruk: 2011) (dostępny także na portaluISSUU.COM
Błażek, A. (2008). Evaluation interkultureller Kompetenz bei angehenden Deutschlehrerinnen und -lehrern in Polen. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.
Plesiński, W.; Napierała, K. (Hrsg). Autoren: Błażek, A. (et. al.) Lexikon des Polnischen Rechts. C.H.Beck. 2013
 
Artykuły:
Błażek, A., Schaeder, B. (2013): UNILEX Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch. Ein Werkstattbericht. In: F. Grucza:Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit". Band 18. Frankfurt/Main: Peter Lang, S. 137-142.
Błażek, A. (2012): Терминологическая работа как предпосылка межкультурного понимания в сфере высшего образования. W: Вестник Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова 18/4, S. 172-174.
Błażek, A. (2011): Unilex-Universitatsworterbuch Deutsch-Polnisch als Unterstützung studentischer Mobilitat. W: ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 634, Moskwa, s. 29-40.
Błażek, A. (2011): Zur Entwicklung des interkulturellen Konzepts in der Fremdsprachendidaktik - ein systematisierender Rückblick. W: НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, s. 156-166.
Błażek, A., Kubaszczyk, J. (2011): Wirtschaftsdeutsch für Linguisten in Polen - mögliche Fehlerursachen und Rückschlüsse für die Fachsprachendidaktik. W: Badstübner-Kizik, C. (Hrsg.), Linguistik anwenden, Frankfurt/M: Peter Lang, S. 247-260.
Błażek, A. (2010): Translatoryka a turystyka kulturowa. Potrzeby, wyzwania, perspektywy. W: Folia Turistica 23, s. 175-188.
Błażek, A. (2010): МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КООПЕРАЦИЯ ПОЛЬШИ И РОССИИ В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. W: ВЕСТНИК КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА. СЕРИЯ: ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ЮВЕНОЛОГИЯ. СОЦИОКИНЕТИКА, Kostroma, s. 207-211.
Błażek, A. (2009): „Globalisierung und ihre Auswirkungen im fremdsprachendidaktischen Bereich“. W: Strasburger, A.; Kosiński, W.; Ziętara, W. Transfer von Wissen und Kulturmustern im Zeitalter der Globalisierung. Dokumentation des 7.Internationalen Wissenschaftlichen Kogresses der Societas Humboldtiana Polonorum Warszawa, 21.-24. Juni 2007. Warszawa: Societas Humboldtiana Polonorum, S. 160-165.
Błażek, A. (2008). "Stellenwert der interkulturellen Kompetenz in der Ausbildung zum Fremdsprachenlehrer". W: Диалог культур - культура диалога. Материалы международной научно-практической конференции, Кострома 1-7 сентября 2008 года. 252-258.
Błażek, A. (2007). "Möglichkeiten und Grenzen der Messung interkultureller Kompetenz". W: Glottodidactica XXXIII, str.71-82
Recenzje i sprawozdania
Błażek, A. (2011): „Aktuelle Probleme der modernen Lexikologie und Phraseologie" – Internationale Germanistenkonferenz anlässlich des 100. Geburtstags von Professor I. I. Černyševa, Moskau 14.-15. März 2011, W: Glottodidactica XXXVII, S.205-206.
Błażek, A. (2012): Marie Vachková: Das große akademische Wörterbuch Deutsch-Tschechisch. Ein erster Werkstattbericht. Peter Lang 2011, 198 S. W: Glottodidactica XXXIX 1/2012, S. 139-141.
 
Błażek, A. (2012): Bizukojć, Katarzyna (2011): Neue Nominalkomposita in deutschen Newsletter-Texten (= Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 36). Frankfurt/M.: Peter Lang. 257 S. W: Studia Germanica Gedanensia 27, S. 299-301.

Google Scholar
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe