dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek

Telefon                              
061 829 29 28
 
E-mail                          
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Stanowisko i funkcje
adiunkt

koordynator zajęć PNJN 
opiekun II roku SUM 
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
dydaktyka i metodyka nauczania języków obcych; rozwijanie sprawności produktywnych, ewaluacja materiałów glottodydaktycznych, wczesnoszkolne nauczanie języka niemieckiego jako obcego
 
Dydaktyka
seminaria licencjackie oraz magisterskie, dydaktyka języka niemieckiego jako obcego
 
Pobyty badawcze
Universität Bayreuth stypendium naukowe, 1 – 30 wrzesień 2007
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy stypendium naukowe, 1 – 31 lipca 2003
 
Spis publikacji:

Monografie

2016
So lernen Kinder erfolgreich Deutsch. International erprobte Konzepte für den DaF/DaZ-Unterricht. Beate Widlok (red.) in Zusammenarbeit mit Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, Ernst Endt, Angelika Kubanek, Beate Müller-Karpe, Holger Wendlandt. Erich Schmidt Verlag.

2014
Ciepielewska-Kaczmarek, Luiza / Goraca-Sawczyk, Gabriela (red.), Glottodidaktik früher, heute und morgen, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Artykuły
 


2014, Zukunftsmusik: Das generative Prinzip und bilinguale Strukturübungen. W: Ciepielewska-Kaczmarek, Luiza / Goraca-Sawczyk, Gabriela (red.), Glottodidaktik früher, heute und morgen, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 29-44 (z Wolfgang Butzkamm).
 

2014, Zur Einleitung: Glottodidaktische Tendenzen und Perspektiven. W: Ciepielewska-Kaczmarek, L. / Gorąca-Sawczyk, G. (red.). Glottodidaktik früher, heute und morgen, Wyd. UAM, 9-12 (z Gabrielą Gorącą-Sawczyk).
 
2014, „Wir verreisen ...“ – mit lebensnahen Aufgaben das Sprachenlernen fördern. W: Frühes Deutsch 33, 9-11 (z Gabrielą Gorącą-Sawczyk).

2014 Reden ist Gold! -  Fremdsprache durch und zum Kommunizieren im Frühen Fremdsprachenunterricht lernen". W: Linguistica Silesiana 35, 363-379.

2014 Tierischer Spaß im Deutschunterricht – über Spiele die Welt der Zwei- und Vierbeiner entdecken". W: Frühes Deutsch 32, 52-54.


2014 Przygotowanie do zawodu nauczyciela w ocenie studiujących specjalizację glottodydaktyczną". W: Cichoń, Maria/ Krzemińska-Adamek, Małgorzata/ Pado, Anna/ Rycyk-Sztajdel, Halina/ Sadownik, Barbara/ Sękowska, Jolanta: Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga Języki obce. Lublin: UMCS. (z Barbarą Skowronek, Gabrielą Gorącą-Sawczyk)

2014 Frühes Fremdsprachenlernen auf der XV. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 2013 in Bozen." W: Frühes Deutsch 31, 4-6. (z Michael Falz)

2013  „Postulat autentyczności w glottodydaktyce”. W: Puppel, Stanisław/Tomaszkiewicz, Teresa (red.):Scripta manent – res nova. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 47-56.


2013 „Lesen, Spielen, Rätseln, Experimentieren – Mit Lingo macht Deutsch Spaß!” W: Frühes Deutsch 30, 53-56 (z Eric Meyer).


2013 „Zur (interkulturellen) Landeskunde im frühen Deutschunterricht in Polen”. W: Grucza, Franciszek (red.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 27-30.


2013 „Fremdsprachenlernen außerhalb der Schulmauern – wie Kinder an der Universität in der Fremdsprache spielen”. W: Frühes Deutsch 28, 16-20.


2013 „Zeichentrickfilme im frühen DaF-Unterricht – Wann der Filmeinsatz den Unterrichtsalltag bereichert”. W: Chudak, Sebastian (red.): Fremdsprachenunterricht – omnimedial? Seria: Posener Beiträge zur Germanistik, Band 33. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 77-88.


2012 „Das Potenzial der Kinderliteratur im Hinblick auf den frühen Fremdspracherwerb”. W: Glottodidactica XXXIX/249-60.


2012 „Mein kleiner Zoo ... czyli najmłodsi uczniowie opowiadają o zwierzątkach”. W: Nauczaj lepiej 5 /2012, 4-13.


2012 „Auch Grammatik will und kann erlebt werden – Implizite Vermittlung von sprachlichen Strukturen im frühen DaF”. W: Frühes Deutsch 27, 16-21.


2012 Fußball für alle ... czyli jak integrować sprawności językowe na poziomie podstawowym”. W: Nauczaj lepiej, 3/2012,  14-22.


2011 „Schreiben im frühen DaF-Unterricht  – eine zu Unrecht vernachlässigte Fertigkeit? ” W: Studi Linguistici e Filologici, 267-289. online: http://www.humnet.unipi.it/slifo/vol9.2/Ciepielewska9.2.pdf


2011 „Fremdsprachenunterricht in der Primarstufe – aktueller Entwicklungsstand in Polen und ausgewählte unterrichtsbezogene Prinzipien”. W: Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1), Frankfurt a. M.: Peter Lang, 173-182.


2010 „Rola języka ojczystego w dydaktyce języków obcych”. W: Knieja, Jolanta/ Zygmunt, Tomasz/ Brzana, Łukasz (red.): Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Lublin, 385-392.


2010  „Neue Ansätze in der DaF-Methodik und ihre Konsequenzen für die Lehrwerkgestaltung”. W: Glottodidactica XXXVI, 107-118. online: http://hdl.handle.net/10593/1898


2010 „Mündliche Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht”, W: Lingwistyka Stosowana, Tom 2, 83-92.


2009 „Leseverstehen – ein Stiefkind der (Fremdsprachen-)didaktik? Zum Leseverstehen im DaF-Anfängerunterricht für Kinder und Jugendliche in Polen”, W: Foschi, Marina/ Hepp, Marianne (red.), Texte – Lesen.  Ansichten aus der polnischen und italienischen DaF-Didaktik. Pisa, 45-55.


2008 „Muttersprache im Fremdsprachenunterricht – mehr als ein Ausweichmanöver?”.W: GlottodidacticaXXXIV, 35-42. online: http://hdl.handle.net/10593/2272


2006 „Projektunterricht als Förderung der interkulturellen Kompetenz”. W: Studia Germanica Gedanensia 14, 37-47.


2006  „Lehr- und Lernziele im postgymnasialen Fremdsprachenunterricht”. W: Glottodidactica XXXII, 87-95. online: http://hdl.handle.net/10593/2293


2004  „Vorurteile und Stereotype im Fremdsprachenunterricht”. W: Kwartalnik Neofilologiczny 3, 273-277.


2004  „Zu ausgewählten unterrichtsbeeinflussenden Faktoren”. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia VI, 119-129.


2002 Die Bedeutung der Lehrwerkanalyse für den modernen Fremdsprachenunterricht”. W: GlottodidacticaXXVIII, 65-68. online: http://hdl.handle.net/10593/2684

 Działalność wydawnicza


członek redakcji czasopisma Frühes Deutsch (od 2014)

współredaktor czasopisma Glottodidactica (2013-2014)

sekretarz redakcji czasopisma naukowego Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics (2006-2013)

Wyróżnienia i nagrody

2012 European Language Label – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – nagroda zespołowa w kategorii konkurs instytucjonalny

2010 Indywidualna nagroda Rektora za działalność dydaktyczną

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe