Studia licencjackie

Lingwistyka stosowana to nowoczesna i praktyczna specjalność dająca szerokie możliwości zatrudnienia. Na studiach licencjackich kształcimy:

 • nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego w szkołach podstawowych,
 • tłumaczy języka niemieckiego oraz
 • specjalistów w zakresie komunikacji interkulturowej. 

Specjalizacje studenci wybierają po 1. roku studiów.

Kładziemy duży nacisk na praktyczne rozwijanie umiejętności językowych, m.in. w zakresie niemieckiego oraz angielskiego języka biznesu. Studenci poszerzają swoje umiejętności uczęszcząjąc także na zajęcia prowadzone przez native speakerów.

Dodatkowo oferujemy naukę trzeciego języka od podstaw. Studenci mogą wybrać między językiem francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Języka trzeciego (lektorat) uczą się już od II semestru.

Studenci już na studiach I stopnia mogą doskonalić swoje kompetencje przydatne w przyszłym życiu zawodowym biorąc udział w interesujących projektach odbywających się w Polsce i za granicą.

Niemal każdy student ma możliwość wyjazdu na stypendium m.in. do Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Rosji w ramach programu Erasmus.

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych,
 • biznesie międzynarodowym,
 • biurach tłumaczeniowych,
 • szkolnictwie,
 • wydawnictwach,
 • biurach podróży,
 • firmach transportowych,
 • marketingu oraz agencjach reklamowych.

Szczegółowy program studiów realizowany na studiach licencjackich znajduje się w zakładce dla studentów / studia licencjackie.

Zapewnij sobie konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

Wybierz Lingwistykę Stosowaną!

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe