Zajęcia z języka niemieckiego w ramach współpracy z Gimnazjum nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu

Partner: Gimnazjum nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu

Koordynatorzy ze strony ILS: dr Gabriela Gorąca-Sawczyk, mgr Joanna Wypusz
 
Koordynator ze strony gimnazjum: nauczycielka języka niemieckiego,
mgr Paulina Wasiewicz
 
Opis współpracy
 
W roku akademickim 2013 / 2014 dr Gabriela Gorąca-Sawczyk oraz mgr Joanna Wypusz prowadzą zajęcia z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 6 w Poznaniu w klasie akademickiej. Celem współpracy jest zachęcenie uczniów uzdolnionych językowo do nauki języka niemieckiego. Zajęcia są prowadzone równolegle z zajęciami pani Pauliny Wasiewicz oraz pani Kamili Wróblewskiej.
 
Na zakończenie semestru zimowego dr Gabriela Gorąca-Sawczyk zorganizowała wraz ze studentkami II roku studiów magisterskich specjalizacji glottodydaktycznej (Dorotą Barańską, Justyną Bednarz, Aleksandrą Garbacz, Anną Iwanicką, Anną Marko i Natalią Ossowską) całodniowe zajęcia o studiowaniu języków obcych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej dla uczniów Gimnazjum nr 6 w Poznaniu.
 
Uczniowie dowiedzieli się:
  • na czym polega studiowanie – w pogadance poprowadzonej przez dr Gabrielę Gorącą-Sawczyk na temat tego, czym są studia, dlaczego warto studiować, jak wygląda struktura Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jakich języków można uczyć się na Wydziale Neofilologii, w tym w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, jakie perspektywy zawodowe mają absolwenci lingwistyki stosowanej
  • gdzie mogą uczyć się języków obcych poza szkołą i dlaczego warto uczyć się języków obcych (prezentacja studentki Anny Marko)
  • dokąd studenci lingwistyki stosowanej mogą wyjechać na stypendium Erasmus (prezentacja mgr Joanny Wypusz)
  • jakie inne możliwości daje studiowanie na naszym uniwersytecie (projekcja filmu promocyjnego UAM)
  • jak aktywni są studenci UAM (projekcja filmu LipDub UAM)
oraz
  • powtórzyli słownictwo poznane w ciągu semestru zimowego podczas warsztatów przygotowanych i prowadzonych w formie zabawowej przez studentki (Dorotę Barańską, Justynę Bednarz, Aleksandrę Garbacz, Annę Iwanicką, Annę Marko oraz Natalię Ossowską).
 
Nasi goście mieli także okazję zobaczyć 
  • na żywo m.in. zajęcia projektowe z E-Tandemu, które prowadzą prof. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz z dr. Pawłem Rybszlegerem,
  • nowoczesną salę z kabinami, w których kształci się tłumaczy konferencyjnych.
 
Po zajęciach uczniowie otrzymali dyplomy za aktywne uczestnictwo w zajęciach, a nauczycielki – pani Paulina Wasiewicz oraz pani Kamila Wróblewska – podziękowania za współpracę. 
 
Opinie uczestników:
 
Zajęcia bardzo mi się podobały, kiedy będą następne? (Jakub)
 
Z zajęć dowiedziałem się, że w każdym zawodzie trzeba znać języki obce (Łukasz)
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe