O Instytucie

Badania w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (ILS)
W ILS prowadzimy badania w zakresie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego. Naszą wiedzę o tym,  czym jest język i jak funkcjonuje wykorzystujemy do zastosowań praktycznych. W szczególności badamy zagadnienia związane z przekładem tekstów ustnych i pisemnych na języki obce (translatoryka), nauczaniem języków obcych (glottodydaktyka), prowadzimy badania porównawcze nad językami i kulturą (studia kontrastywne) oraz komunikacją (komunikacja międzykulturowa, multimodalna, komunikacja specjalistyczna). Interesują nas też różne aspekty wielojęzyczności. W centrum naszego zainteresowania pozostają szeroko rozpowszechnione języki obce, takie jak język angielski, język niemiecki, a także języki unikatowe, takie jak język nowogrecki, koreański czy węgierski lub fiński.

Dydaktyka w ILS
W ILS prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie). Zachęcamy też kandydatów do Szkoły Doktorskiej UAM, aby realizowali swoje tematy badawcze pod opieką naukową kadry naszego Instytutu.
W szczególności w ILS kształcimy:

  • asystentów językowych wspomagających znajomością języka specjalistyczne procesy księgowe, informatyczne i inne,
  • nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego,
  • tłumaczy języka niemieckiego w zakresie:
    • tekstów pisanych, w tym w szczególności w obszarze ekonomii i prawa,
    • tłumaczeń ustnych, w tym w szczególności tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego,
  • specjalistów z zakresu komputerowego przetwarzania języka i jego komputerowej analizy,
  • specjalistów w zakresie znajomości języków unikatowych i kultury ich krajów.

Językami kierunkowymi są język niemiecki i angielski. W ramach lektoratów przewidzianych w programie studiów studenci wybierają trzeci język obcy z oferty Szkoły Językowej UAM.

Współpraca międzynarodowa ILS
W dziedzinie dydaktyki prowadzimy szeroką współpracę międzynarodową w ramach m.in. programu ERASMUS, CEEPUS. Główną zasadą studiów w ILS jest łączenie teorii z praktyką, dlatego staramy się zapewnić bogatą ofertę stypendiów zagranicznych dla studentów, tak, aby student mógł przynajmniej jeden semestr nauki zrealizować poza naszą uczelnią (m. in. na uczelniach w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Holandii, Słowacji. Ponadto Instytut poprzez rozbudowany system praktyk dąży do odpowiedniego przygotowania studentów do wymogów rynku pracy. Kadrę dydaktyczno-naukową stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Polski i z zagranicy, w skład zespołu dydaktycznego wchodzą, między innymi, lektorzy, rekrutowani przez DAAD - Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe