Dyrekcja Instytutu

Dyrektor
prof. zw. dr hab. Izabela Prokop,

Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych:
prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
 
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich:
prof. UAM dr hab.  Danuta Wiśniewska

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe