ERASMUS +


Uwaga!

Osoby aplikujące w II turze proszone są o przesłanie skanu formularza aplikacyjnego wraz z informacją o średniej jak najszybciej drogą e-mailową do koordynatora na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UWAGA!

W związku z obowiązującymi rozporządzeniami, chętni do aplikowania w II turze naboru na wyjazdy w programie Erasmus+ w roku 2020/21 proszeni są o rejestrację w USOSie, a wniosek papierowy ze średnią dostarczą do przegródki koordynatora instytutowego po okresie kwarantanny.

W celu uzyskania informacji na temat miejsc dostępnych w II turze, można kontaktować się bezpośrednio pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr K. Kozińska
REKRUTACJA NA STUDIA W PROGRAMIE ERASMUS+ na rok 2020/21
Dostępny jest regulamin na wyjazdy Erasmus+ na studia w roku akademickim 2020/21.
Dr K.Kozinska

Regulamin 2020/2021

Najważniejsze kwestie:
  • Aplikujemy tam, gdzie są programy i przedmioty zgodne ze specjalnością i przedmiotami na roku, na którym mamy zamiar wyjechać. Lista miejsc dostępnych z umów ILS w tabelce poniżej.
TERMINY rekrutacji:
  • 10.01-25.02.2020 - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb (I tura rekrutacji) - Okres składania podań w systemie USOS web, z jednoczesnym złożeniem papierowego formularza kwalifikacyjnego na studia (https://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/erasmus/formularze) w przegródce Koordynatora w Sekretariacie ILS. Na dole formularza musi się znaleźć informacja o średniej ocen poświadczona przez Dziekanat.
  • 26.02-06.03.2020 - rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów
  • 16.03-20.03.2020 - (planowana) rekrutacja uzupełniająca (II tura)
  • 21.03-26.03.2020 - rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypedniów
  • więcej informacji w aktualnym regulaminie i pod tabelką.

W razie pytań, kontakt z Koordynatorem Instytutu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Konsultacje dr K. Kozińskiej (sprawy Erasmusa i inne) odbywają się w Collegium Novum w pokoju 303 we wtorki (15.00-16.00) i w środy (12.00-13.00). ***********************************************
***********************************************
AKTUALNOŚCI:
Instytut Lingwistyki Stosowanej podpisał umowę z Uniwersytetem Foggia (Włochy), a także z  Uniwersytetem Greifswald, w ramach której jeden student (studiów 1-go, 2-go lub 3-go stopnia) może wyjechać w ramach programu Erasmus na okres 6 miesięcy, a dwóch członków kadry może prowadzić na uczelni partnerskiej po 8h dydaktycznych zajęć.

O Programie


Realizacja części studiów na uczelni zagranicznej jest dziś nieodzownym elementem studiów filologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą stypendialną, jaką Instytut Lingwistyki Stosowanej udostępnia swoim studentom w oparciu o sieć sprawdzonych partnerstw zagranicznych. Nawiązaliśmy liczne kontakty z niemieckimi i innymi europejskimi szkołami wyższymi. Na pierwszy plan wysuwają się takie ośrodki jak: Lipsk, Berlin, Mainz, Wiedeń, Bayreuth, Granada. Instytut uczestniczy czynnie w europejskim programie wymiany Erasmus+, programie CEEPUS oraz współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w oparciu o umowy bilateralne (Rosja).

W ramach europejskiego programu Erasmus+ ILS oferuje swoim studentom studia jedno- lub dwusemestralne w następujących uniwersytetach:

Nazwa Uczelni

Liczba miejsc (studenci)

Długość pobytu

Liczba miejsc
(pracownicy)

Specjalizacje

T (trans), G (glotto),      As (asystent),            TB (trans-biz),
W (wielojęzyczność),
Dr (doktoranci)

Freie Universität Berlin

2

5 mies.

1

G, Dr

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O)

15

5 mies.

1


T, G, As, TB, W

Universität Wien

4

9 mies.

1

T, TB

Universität Wien

2

5 mies.

1

G (SUM), Dr

Universidad Granada (Hiszpania)

2

5 mies.

1

T (LIC)

Universität Erfurt

2

5 mies.

1

T, G, TB

Universität Halle

1

4

5 mies.

10 mies.

1

T, G, TB, W
 

Universität Osnabrück

2

5 mies.

1


G

Unviersität Mainz/Campus  Germersheim

1

5 mies.

1

T, TB

Universität Mainz

3

10 mies.

          
1

T, G, TB, W

Universität Bayreuth

2

5 mies.

1

G

Universität Leipzig (Slawistyka)

Universität Leipzig (Instytut Herdera)

4


2

5 mies.


5 mies.

1


1


T, TB, W


G (LIC)

Universita di Salerno (Włochy)

2

5 mies.

1

G, T, TB, W

Universität Jena

2

5 mies.

1

G, Dr

Universität Wuppertal

2

10 mies.

2

T, G, TB, W

Universita di Pisa (Włochy)

1

10 mies.

1

T, TB

Universita di Urbino (Włochy)

2

5 mies.

3

T, G, TB, W

Universität Flensburg

1

5 mies.

1

G

Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)

2

5 mies.

1

G

University of Zagreb (Chorwacja)

2

5 mies.

1

T, G, TB, W

University of Nitra (Słowacja)

2

5 mies.

1

T, As, TB, W

Universität Bremen

2

5 mies.

1

G (dydaktyka wczesnoszkolna)

Technische Universität Darmstadt 2   10 mies. 2 G, T, TB

 
Universität Marburg

Universität Marburg

 
4

2
  5 mies.

10 mies.
4

G

G

Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia)

1

5 mies.

3

G

Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)

2

10 mies.

1

G

New Bulgarian University Sofia (Bułgaria)

3

5 mies.

1

T, G, As, TB, W

Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja)

2

5 mies.

1

T, G, TB, W
 

Masaryk University Brno (Czechy)
 
1 5 mies. 1 G, T, TB, W
 
Uniwersytet w Palermo (Włochy)
 
2 5 mies. 1 G
Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania)
 
2 5 mies. 1 T (LIC)
Uniwersytet w Perugii (Włochy)
 
0 0 5 G
Uniwersytet w Izmirze (Turcja) 0 0 1 G

Nowe umowy
Uniwersytet Coruña, Hiszpania 2/4 10/5 2 As (LIC)
Uniwersytet Malaga (Hiszpania) 2 10 2 As (LIC), Dr
Bielefeld University 
(Niemcy)

 
4 5 m-cy (20 m-cy/4 miejsca) 2 LIC (G), SUM (G)
Greifswald (Niemcy)  1 6 m-cy 2 LIC, SUM, Dr
Foggia (Włochy) 2 5 m-cy (10 m-cy/2 miejsca) 2 LIC, As, SUM, Dr - IC (komunikacja interkulturowa), Lit (literatura niemiecka)


Chcesz poznać opinie studentów, którzy uczestniczyli już w programie Erasmus? Poczytaj sprawozdania i opinie naszych stypendystów: Mainz, Zagrzeb, Wiedeń (glotto), Wiedeń (trans)Lipsk, Malaga, Granada, Frankfurt nad Odrą

Jakie możliwości daje Ci nowy program Unii Europejskiej Erasmus+? Dowiedz się tutaj

Kontakt z instytutowym koordynatorem programu Erasmus+ (dr K. Kozińska): erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl


Erasmus+ - program uniwersytecki

1. W programie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mogą wyjeżdżać na każdym etapie studiów na rok, a więc i na studiach licencjackich i na magisterskich, i na doktoranckich, mogą te wyjazdy  też podzielić i wyjechać np. dwukrotnie na czas 5 miesięcy na danym etapie studiów.

2. Rekrutacja odbywa się przez system internetowy USOSweb - warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie  w systemie USOSweb wniosku wyjazdowego oraz dostarczenie w tym samym terminie formularza kwalifikacyjnego z potwierdzeniem średniej przez dziekanat (formularz kwalifikacyjny z potwierdzoną przez Dziekanat WN średnią ocen należy złożyć w sekretariacie ILS, w przegródce koordynatora instytutowego). Na formularzu należy wpisać informację o wybranej/realizowanej w ILS specjalizacji (w przypadku planowanej zmiany specjalizacji wpisać nowo wybraną specjalizację, realizowaną w chwili wyjazdu na studia). Na formularzu należy też podać aktualny adres e-mail (obowiązkowo ustawić przekierowanie z adresu e-mail w USOSie) i nr tel.kom. W pkt. 8 kandydat wpisuje 3 uczelnie w kolejności zainteresowania.

Przyjęte w ILS szczegółowe kryteria oceny kandydatów:

-średnia ocen
-pierwszeństwo osób uczestniczących po raz pierwszy w programie
-starszeństwo roku 
-zbieżność zainteresowań naukowych z profilem uniwersytetu przyjmującego (przedstawiona w uzasadnieniu wniosku  wyjazdowego w USOSie) 
-możliwość realizacji wybranej na UAM specjalizacji na uniwersytecie przyjmującym
-przedstawienie zaświadczenia o znajomości języka kraju docelowego (poziom B2) w przypadku chęci wyjazdu do Hiszpanii i Włoch.

 

Ważne dla studentów przebywających na uczelniach zagranicznych w ramach Erasmus+! 

Studenci przebywajacy na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ nie rejestrują się na przedmioty w systemie USOS UAM (z wyjątkiem przedmiotów zaliczanych zdalnie). Studenci rejestrują się na uczelni zagranicznej.
 

Wydziałowy regulamin programu Erasmus-wyjazd na STUDIA

Erasmus+ - program praktyk

1. W programie mogą brać udział studenci studiów niestacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwenci UAM w terminie do roku od obrony pracy dyplomowej.
2. Praktyki trwają 2-3 miesięcy  i będą realizowane w terminie ustalonym między praktykodawcą a studentem w okresie od ............... do .................
3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie Training Agreement  (Learning Agreement for Traineeships) wypełnionego i podpisanego przez Instytucję Przyjmującą (tu znajdziesz plik z formularzem Training Agreement) oraz wypełnionego i podpisanego formularza kwalifikacyjnego (tu znajdziesz formularz kwalifikacyjny na praktyki). Formularz kwalifikacyjny składa się u koordynatora instytutowego.

Termin składania dokumentów:  w Regulaminie Praktyk
 

4. Student wyjeżdżający na praktykę w czasie trwania zajęć jest zobowiązany do uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów (IOS).

 

Erasmus+ Praktyki - aplikacje na rok 2020/21

Aktualny regulamin Praktyk Programu Erasmus + na rok 2020/21 jest już
dostępny:
<Regulamin praktyk>
Informacje dotyczące praktyk w ramach Erasmus+ dostępne są na stronie
Wydziału Neofilologii:
https://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/praktyki
Informacje dotyczące różnych praktyk są także dostępne na stronie: 

erasmus.amu.edu.pl

 

Informacje dla osób zakwalifkowanych do programu:
 

Adres mailowy instytutowego koordynatora programu Erasmus+ to: erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

» Strona wydziałowa programu Erasmus

» Erasmus krok po kroku

» Wnioski, formularze

» Koordynatorzy Erasmus+ Wydział Neofilologii
 

Przedłużenie pobytu Erasmus

Uczelnia nie gwarantuje wypłaty stypendium dla studentów, którzy za zgodą macierzystego wydziału i po akceptacji instytucji przyjmującej zdecydowali się przedłużyć planowany okres mobilności o kolejny semestr. Ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania studentom przedłużającym uzależniona jest od środków zwalnianych na skutek rezygnacji, skracania pobytów lub środków dodatkowo pozyskiwanych. Przedłużenie realizowane jest z tzw. grantem zerowym czyli bez finansowania.
 

Ogłoszenia dla wykładowców:

staże Erasmus+ dla wykładowców - formalności

Wydziałowy regulamin programu Erasmus+ wyjazdy wykładowców

Formularze dla wykładowców

 

 

 
 
Koordynator programu Erasmus + w ILS
 

erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe