Zakłady i pracownie

 
Zakład Badań nad Wielojęzycznością
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Aldona Sopata,

Profesor
prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska,
prof. UAM dr hab. Małgorzata Bielicka
prof. UAM dr hab. Agnieszka Błażek,
Adiunkt
dr Joanna Kic-Drgas,
dr Monika Kowalonek-Janczarek
St. Wykładowca
dr Nadja Zuzok,
Wykładowca
mgr Kamil Długosz
mgr Kwiryna Kuźmar,
Doktoranci     
mgr Joanna Wypusz,
mgr Anna Marko,
mgr Aleksandra Putowska.
 
Zakład Dydaktyki Języka Angielskiego
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Danuta Wiśniewska,

Profesor            
prof. UAM dr hab. Agnieszka Nowicka,
St. Wykładowca        
dr Katarzyna Kozińska,
dr Dorota Owczarek,
dr Marta Zawacka-Najgeburska,
mgr Dorota Krystosiak,
B. A. Graham Knox-Crawford,
Lektor                        
mgr Andrzej Danielak,
Doktoranci                 
mgr Helena Kryg,
mgr Monika Michalak.
 
Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik,

Adiunkt                     
dr Gabriela Gorąca-Sawczyk,
dr  Marta Janachowska-Budych,
dr Elżbieta Dziurewicz,
dr Marta Bąkiewicz,
Doktoranci                 
mgr Kamila Chmielewska-Molik,
mgr Anna Berezowska.
 
Zakład Glottodydaktyki i Badań nad Interkulturowością
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz,

Profesor                     
prof. UAM dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak,
prof. UAM dr hab. Magdalena Aleksandrzak,
Adiunkt                     
dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek,
Wykładowca             
mgr Katarzyna Bieniecka-Drzymała,
mgr Magdalena Jaszczyk – Grzyb.
 
Zakład Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Stephan Wolting,

Adiunkt                     
dr Barbara Jańczak,
dr Augustyn Surdyk,
St. Wykładowcy        
mgr Johann Görzen,
dr Paweł Hostyński,
Lektor                        
mgr Tabea Laura Schleinitz.
 
Zakład Komunikacji Multimodalnej
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński,

Profesor                     
prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa,
prof. UAM dr hab. Eliza Pieciul-Karmińska,
Adiunkt                     
dr Ewa Jarmołowicz-Nowikow,
dr Paula Trzaskawka,
Doktoranci                 
mgr Agnieszka
mgr Grażyna Młynarska.
 
Zakład Studiów Kontrastywnych
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Marcin Maciejewski,

Profesor                     
prof. UAM dr hab. Joanna Kubaszczyk,
Adiunkci                    
dr Justyna Duch-Adamczyk,                         
dr Anna Pieczyńska-Sulik,    
dr Agnieszka Poźlewicz,                              
dr Joanna Woźniak,
Doktoranci                 
mgr Anna Kurzaj.
 
Zakład Lingwistycznych Studiów nad Przekładem
 
Kierownik prof. zw. dr hab. Izabela Prokop,

Profesor                     
prof. zw. dr hab. Alicja Sakaguchi,
Adiunkci                    
dr  Lucyna Krenz-Brzozowska,
dr Hanka Błaszkowska,
dr Paweł Rybszleger,
St. Wykładowcy        
dr Magdalena Jurewicz,
dr Paweł Kubiak,
 
Zakład Filologii Unikatowych
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Karolina Gortych-Michalak,


Adiunkci 
dr Victoria Kamasa,
dr Marcin Michalski,
dr Jowita Niewulis-Grablunas,
dr Joanna Nowak-Michalska,
dr Izabela Orchowska,
dr Kiriakos Papoulidis,
Wykładowcy
mgr Pascale Bali-Schwartz
dr Piotr Grablunas,
dr Milena Hadryan
dr Dorota Kalecińska,
mgr Małgorzata Komorowska
dr Marcin Lewandowski,
dr Marta Mazurek,
dr Joachim Stephan,
dr Kamil Trąba,
mgr Daniel Łubiński.
mgr Esther Zarraua
 
Zakład Filologii Węgierskiej i Fińskiej
 
Kierownik prof. UAM dr hab. Karolina Kaczmarek

Profesor
prof. UAM dr hab. Robert Bielecki
Adiunkci
dr Kinga Piotrowiak-Junkiert,
dr Paweł Kornatowski          
dr Aleksandra Muga,
Wykładowcy
dr Martyna Kokotkiewicz,
mgr Sara Kähkölä
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe