Język-Kultura-Komunikacja

Seria wydawnicza ILS „Język - Kultura - Komunikacja", pod redakcją prof. dr hab. Waldemara Pfeiffera i prof. UAM dr hab. Aldony Sopaty, poświęcona jest zagadnieniom szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, w tym glottodydaktyki, komunikacji interkulturowej, translatoryki oraz psycho-, socjo- i pragmalingwistyki. W ramach serii ukazują się rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz monografie profesorskie pracowników Instytutu, tomy pokonferencyjne, a także publikacje naukowe współpracujących z ILS instytucji.

Redaktorzy serii:
Prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz:
Dr Anna Urban
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Do tej pory drukiem ukazały się:

Surdyk, A. (ed.) (2007): Kulturotwórcza funkcja gier: gra jako medium, tekst i rytuał. Poznań. (dwa tomy pokonferencyjne Polskiego Towarzystwa Badania Gier)

 

 

 

Błażek, A. (2008): Evaluation interkultureller Kompetenz bei angehenden Deutschlehrerinnen und -lehrern in Polen. Poznań. (rozprawa doktorska)

 

 

 

Adamczak-Krysztofowicz, S. (2009): Fremdsprachliches Hörverstehen im Erwachsenenalter. Theoretische und empirische Grundlagen zur adressatengerechten und integrativen Förderung der Hörverstehenskompetenz am Beispiel des Deutschen als Fremdsprache in Polen. Poznań. (rozprawa habilitacyjna)

 

 

Maciejewski, M. (2009): Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Poznań. (rozprawa habilitacyjna)

 

 


 

Kubiak, P. (2009): Übersetzer als Problemlöser. Eine qualitative Studie zum Problemlöseverhalten von semiprofessionellen Übersetzern. (rozprawa doktorska)

 

 

 

Rybszleger, P. (2009): Elliptische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch in der Talk-Show als Textsorte. Poznań. (rozprawa doktorska)

 

 

 

Urban, A. (2009): „Zwischen den Zeilen gelesen“  Funktionen von Phraseologismen in Feuilletons der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Poznań. (rozprawa doktorska)

 

 

 

Jurewicz, M. (2009): Imagearbeit im Gesprachsdolmetschen. Poznań. (rozprawa habilitacyjna)

 

 


 

Sopata, A. (2009): Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Lernkontext. (rozprawa habilitacyjna)

 


 

Prokop, I (2010): Aspekty analizy pragmalingwistycznej. (monografia profesorska)

 

 


 

Bielicka, M. (2012) Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego. Poznań. (rozprawa doktorska)

 

 


 

Zamawianie i zakup:
• Księgarnia Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 7, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Wydawnictwo Naukowe UAM – Collegium Maius, ul. A. Fredry 10, IV piętro, 61-701 Poznań
• tel. ++4861 829 46 40,++4861 829 46 39, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: press.amu.edu.pl

 

 

 

 

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe