Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji metodologicznej dla doktorantów i habilitantów „Forschungskolloquium DaF” w Nijmegen (Holandia)

Podczas tegorocznej edycji 15 uczestników z trzech partnerskich uniwersytetów wygłosiło 30-minutowe prezentacje na temat wielojęzyczności oraz metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego w Chinach, Japonii, Niemczech, Polsce, Holandii oraz w Senegalu. Konferencja po raz kolejny pokazała, jak istotną rolę odgrywa międzynarodowa współpraca i wymiana w zakresie prowadzonych badań naukowych. Dzięki interesującym i innowacyjnym projektom, zaangażowaniu referujących i słuchaczy oraz dzięki żywym dyskusjom spotkanie dostarczyło uczestnikom wiele nowych impulsów do rozważań i zachęciło do dalszej pracy naukowej. Swoje badania przedstawiły: dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak, dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, dr Joanna Kic-Drgas oraz mgr Anna Berezowska.
Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialne były: dr Sabine Jentges z Radboud Universiteit w Nijmegen, prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr Kathrin Siebold z Uniwersytetu Philippsa w Marburgu.Kolejna, 7. edycja konferencji odbędzie się w dniach 26.-27.03.2020 roku w Uniwersytecie Philipsa w Marburgu.
W ramach międzynarodowej wymiany naukowej prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz oraz dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek wygłosiły również wykłady gościnne dla studentów Uniwersytetu Radbouda w Nijmegen.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe