Seminarium „Sztuka translatorska Karla Dedeciusa”

Druga część seminarium poświęcona była kontaktom tłumacza z polskimi wybitnymi pisarzami, zwłaszcza z Tadeuszem Różewiczem. Z dorobku translatorskiego Dedeciusa wybrane zostały różne wersje przekładu wiersza Różewicza pt. Ojciec. Dr Czechowska przybliżyła studentom   techniki i strategie zastosowane przez tłumacza; refleksji i dyskusji poddane zostały zmiany w przekładzie tego wiersza, których tłumacz dokonywał na przestrzeni lat (1964-1996).
 
„Dzięki Pani Ilonie Czechowskiej mogliśmy się dowiedzieć, jak dokładnie wyglądała praca asystentki tłumacza oraz jak wyglądało życie Karla Dedeciusa zza kulis. Taka praca nie zdarza się na co dzień, dlatego tym bardziej cenne było spotkać osobę, która przez 9 lat współpracowała z Karlem Dedeciusem.” Agnieszka Link
 
„Jako interesujący fakt można uznać, że tłumacz  nierzadko podważał tezy i opinie samych autorów. Wchodził z nimi w dialog i tym samym mógł dopracować swoje tłumaczenia.” Natalia Łączna
 
„Ciekawe jest, że Dedecius zawsze czuł niedosyt w swoim przekładzie i pragnął go aktualizować. Starał się zaglądać we wnętrze samego poety.” Klaudia Kryger
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe