Nowe technologie w nauczaniu języków obcych

„Nowe technologie w nauczaniu języków obcych”
Zostało wolnych miejsc: 8
Kurs dla nauczycieli języków obcych
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
Autorzy: dr Augustyn Surdyk, mgr Weronika Górska
 
Dlaczego taki kurs?
Komputer podłączony do Internetu stał się jednym z podstawowych narzędzi pracy oraz rozrywki. Współcześni uczniowie spędzają czas na czatach, zamieszczają swoje zdjęcia na stronach www, tworzą podcasty, redagują blogi, komunikują się za pomocą poczty elektronicznej, poznają przyjaciół w portalach społecznościowych.
 
Nauczyciele powinni zapoznać się z nową rzeczywistością, w której przebywają uczniowie, aby móc wykorzystać jej przydatne aspekty w codziennej pracy. Wskazane jest użycie co najmniej kilku łatwych w obsłudze programów na zajęciach z języka obcego. Czasami ich zastosowanie to tylko zmiana narzędzia bez zmiany metodologii, co łączy się z wykorzystaniem technologii web 1.0. Rozwój Internetu doprowadził jednak do pojawienia się web 2.0, której użycie na zajęciach z języka obcego może je zrewolucjonizować.
 
Kurs „Nowe technologie w nauczaniu języków obcych” ma na celu zapoznanie się z podstawowymi możliwościami, które oferuje nam komputer podłączony do Internetu, zarówno z zakresu web. 1.0, jak i szczególnie z zakresu web 2.0.
 
Dla kogo?
Kurs „Nowe technologie w nauczaniu języków obcych” jest skierowany do nauczycieli wszystkich języków obcych oraz studentów kierunków filologicznych o specjalizacji nauczycielskiej. Językiem wykładowym jest język polski.
 
Warunki przyjęcia:
1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Pracownicy i doktoranci UAM oraz absolwenci i studenci filologii – lingwistyki stosowanej studiujący w ILS UAM mają pierwszeństwo przed studentami innych kierunków filologicznych i innymi osobami spoza UAM.
2. Wymagana jest znajomość podstawowej obsługi komputera – głównie znajomość pisania w edytorze tekstu, umiejętność znalezienia, otwarcia, zapisania, przemieszczenia pliku lub folderu, umiejętność kopiowania plików na klucz USB, umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej.
3. Wymagane jest posiadanie skrzynki pocztowej na Gmail.com (można ją założyć specjalnie na cele kursu, jest darmowa).
4. Bardzo wskazana jest znajomość podstaw języka angielskiego, głównie w celu czytania artykułów i poruszania się w sieci.
 
Dokumenty:
1. Kserokopia dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu).
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) z podanym adresem GMAIL (już przed pierwszym spotkaniem kurs rozpocznie się drogą e-learningową).
3. Dowód opłaty za kurs.
4. Wypełniona ankieta dla prowadzącego zajęcia.
 
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub faksem (na adres ILS), pozostałe dokumenty oraz dowód wpłaty należy przedłożyć tuż przed rozpoczęciem kursu. Ankietę o której mowa w pkt 4 należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zapisy:
Zapisy na kursy trwają przez cały rok. Kursy zostają uruchomione po zgłoszeniu się minimum 10 osób (maksymalnie ok. 20 osób). Liczba zgłoszeń będzie aktualizowana na stronie www przy opisie kursu. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia kursu wraz z rozkładem zajęć i programem zostanie przesłane uczestnikom kursu drogą elektroniczną.
 
Warunki zaliczenia kursu:
1. Aktywne uczestniczenie w zajęciach. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności, słuchacze są zobowiązani uzupełnić materiał z zajęć, które opuścili.
2. Udział w miniprojektach realizowanych w trakcie trwania kursu.
3. Pozytywne zaliczenie PROJEKTU (końcowym projektem będzie strona internetowa, na której zamieszczone zostaną wszystkie odnośniki do innych miniprojektów wykonywanych w ciągu trwania kursu).
 
Świadectwo ukończenia kursu:
Absolwenci kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego „Nowe technologie w nauczaniu języków obcych”.
 
Odpłatność:
l osoby zatrudnione na UAM oraz studenci i doktoranci: 800 PLN
l osoby spoza UAM: 1200 PLN
 
Numer konta:
Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
ul. Wieniawskiego 1 
61-712 Poznań 
Bank Zachodni WBK S.A.
 
Subkonto dla wpłat studentów: 840.40.44
 
Organizacja kursu:
1. Kurs piątkowy - intensywny
Czas trwania: ok. 4 miesięcy, kurs może się przedłużyć (w zależności od tempa pracy grupy i innych nieprzewidzianych okoliczności).
Liczba godzin: 40h w tym: 28h w trybie 14 spotkań po 2 jednostki lekcyjne plus 12h w trybie e-learningowym
Terminy i częstotliwość spotkań: piątki co tydzień począwszy od 9 października godzina 17.30 (poza świętami, dniami rektorskimi/dziekańskimi i innymi wolnymi dniami).
Miejsce spotkań: Instytut Lingwistyki Stosowanej, UAM Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198, pracownia komputerowa.
Prowadząca: mgr Weronika Górska, nauczyciel języka hiszpańskiego, dyplomowany specjalista w zakresie zastosowania NT w dydaktyce języka obcego.
Kierownik kursu: dr Augustyn Surdyk, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 
2. Kurs sobotni - dłuższy
Czas trwania: ok. 8 miesięcy
Liczba godzin: 40h w tym: 28h w trybie 7 spotkań po 4 jednostki lekcyjne plus 12h w trybie e-learningowym.
Terminy i częstotliwość spotkań: jedna sobota w miesiącu począwszy od 10 października, godzina 9.00 (poza świętami, dniami rektorskimi/dziekańskimi i innymi wolnymi dniami).
Miejsce spotkań: Instytut Lingwistyki Stosowanej, UAM Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr198, pracownia komputerowa.
Prowadząca: mgr Weronika Górska, nauczyciel języka hiszpańskiego, dyplomowany specjalista w zakresie zastosowania NT w dydaktyce języka obcego.
Kierownik kursu: dr Augustyn Surdyk, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 
Program kursu:
Kurs NT jest kursem praktycznym. Poza wstępną prezentacją teoretyczną, każde zajęcia studenci spędzają przed komputerem, od razu ucząc się i ćwicząc kolejne zagadnienia.
 
Poza zajęciami wskazane jest, aby uczestnicy kursu przeznaczali co najmniej godzinę tygodniowo na pracę indywidualną z komputerem w domu w celu utrwalenia poznanego materiału i przygotowania projektów.
 
Pocztą wykorzystywaną podczas kursu, za pośrednictwem której będą przekazywane wszelkie informacje oraz materiały jest GMAIL.
 
Studenci będą zachęcani do aktywnego włączania się w budowanie wspólnej bazy teoretycznej za pomocą narzędzia WIKI.
 
Materiały dodatkowe do kursu zamieszczane będą na platformie edukacyjnej DOKEOS.
 
W trakcie trwania kursu prowadząca będzie się kontaktowała się ze słuchaczami za pomocą narzędzi komunikacyjnych dostępnych przez Internet w celu lepszego poznania ich indywidualnych potrzeb i pomocy przy konkretnych problemach.
 
Zagadnienia:
Kolejność zajęć może ulec zmianie, pewne zagadnienia mogą być omawiane łącznie lub w innych konfiguracjach.
 1. Wprowadzenie i organizacja zajęć. Przedstawienie bibliografii oraz platformy DOKEOS.
 2. „Nie wiem, zapomniałem, nie wychodzi”- szukanie pomocy na forum. Jak założyć własne forum?
 3. Skype – czatujemy, dzwonimy, wideokonferencje.
 4. „O matko, jak się w tym połapać?” – net nie jest taki straszny.
 5. Jak używać przeglądarek internetowych? Organizujemy zakładki (ZOTERO) oraz dzielimy się nimi.
 6. Szukamy skarbu. Mój pierwszy Webquest.
 7. Masz wiadomość na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Możliwości Gmaila. (wspólne tworzenie dokumentów, czat, kalendarz)
 8. Do czego służy PICASA i Jalbum?
 9. Tajemnice Youtube – jak zamieścić lub ściągnąć film.
 10. Windows Movie Maker – tworzymy własny film
 11. Tworzymy podpisy do naszego filmu.
 12. Audacity. Słowo o podcastach.
 13. „Ja też mogę stworzyć stronę Web!” Do czego służy witryna w Google?
 14. „Blogujemy?” Tworzenie bloga. Czytajnia - Google Reader
 15. „Ja piszę, ty mażesz, on dodaje, oni podkreślają” - nasza grupowa Wiki.
 16. HotPotatoes1
 17. HotPotatoes2
 18. HotPotatoes3
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe