STYPENDIA CEEPUS

STYPENDIA CEEPUS
W ramach sieci CEEPUS ILS dysponuje następującymi stypendiami na semestr zimowy 2018/2019:
Uniwersytet w Mariborze (Słowenia), Instytut Translatoryki – 2 miesiące
Uniwersytet w Wiedniu (Austria), Zentrum für Translationswissenschaft –
1 miesiąc

Stypendium obejmuje zwrot kosztów utrzymania
wg stawki danego kraju oraz zwrot kosztów podróży. Szczegóły na stronie www.ceepus.infow zakładce przypisanej do danego kraju.
Chętnych proszę o rejestrację w systemie CEEPUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
W trakcie rejestracji proszę zaznaczyć, że chodzi i stypendia w ramach sieci CIII-SI-0711-07-1819, TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation.
w razie pytań proszę o kontakt na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agnieszka Błażek, koordynator CEEPUS w ILS
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media